ks-series-hop-so-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

 KS series Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Gọn nhẹ. Không có trục bù. Lưu trữ mạnh mẽ. Mặt bích trục rỗng, trục rắn hoặc trục rỗng với đĩa co. Bộ chuyển đổi động cơ ngắn. Lắp động cơ đơn giản và nhanh chóng. Có thể được gắn vào tất cả các động cơ đồng bộ thông thường.

Type

translation

Max. Permissible acceleration torque [Nm]

Max. Permissible input speed in cycle mode [min -1 ]

Shooting game [arcmin]

Torsional stiffness [Nm / arcmin]

KS402 6 - 20 90 6000 6 8 - 8.5
KS403 24-200 90 6000 6 8.4 - 8.5
KS502 6 - 20 200 5500 - 6000 5 16-17
KS503 24-200 200 6000 5 17th
KS702 6 - 20 400 4500 - 6000 4th 39-42
KS703 24-200 400 6000 4th 42