den-chieu-sang-cong-nghiep-den-chum-halogen-cong-nghiep-dong-dien-dong-tunnel.png

Gimax VietNam, Gimax Viet Nam, Gimax Pitesco VietNam, Pitesco VietNam, pitescovietnam, Đèn chiếu sáng công nghiệp, Đèn chùm halogen công nghiệp, Dòng điện, Dòng Tunnel..

PWH15002200, PWH150022AS, PWH10002200, PWH1000222AS

Dòng điện:

ĐÈN CHÙM HALOGEN CÔNG NGHIỆP PITESCO VIETNAM

Loạt điện Sự Miêu Tả Lumen Cáp thiết bị loại H07RN-f
PWH15002200 Đèn chùm halogen 230V 1500W hoàn chỉnh với đèn 33.000  
PWH150022AS Đèn chùm halogen230V 1500W hoàn chỉnh với đèn 33.000 5 triệu. 3G1,5mm2 và cắm CEE P17 230V 16A 2P + E IP67
PWH10002200 Đèn chùm halogen 230V 1000W hoàn chỉnh với đèn 22.000  
PWH1000222AS Đèn chùm halogen 230V 1000W hoàn chỉnh với đèn 22.000 5 triệu. 3G1,5mm2 và cắm CEE P17 230V 16A 2P + E IP67

DÒNG TUNNEL

TNH200480020, TNH200482320S, TNH4002400, TNH3002400, TNH200240020, TNH200242120S

Loạt TUNNEL Sự Miêu Tả Lumen Cáp thiết bị loại H07RN-F
TNH200480020 Đèn chùm halogen 48V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn 4.400  
TNH200482320S Đèn chùm halogen 48V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn 4.400 P17 48V 16A 2P IP67
TNH4002400 Đèn chùm halogen24V 4X100W với chùm khuếch tán hoàn chỉnh với đèn 8.800  
TNH3002400 Đèn chùm halogen 24V 3X100W với chùm khuếch tán hoàn chỉnh với đèn 6.600  
TNH200240020 Đèn chùm halogen 24 V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn 4.400  
TNH200242120S Đèn chùm halogen 24 V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn 4.400  24V 16A 2P IP67

NB Kết hợp thêm có thể theo yêu cầu.