dai-ly-onicon-vietnam-onicon-viet-nam-electra-flo-cm-thermal-airflow-measuring-station-tram-do-luong-khong-khi-nhiet.png

Đại lý Onicon Vietnam, Onicon Việt Nam, ELECTRA-flo/CM Thermal Airflow Measuring Station, Trạm đo luồng không khí nhiệt, Thiết bị Onicon Chính Hãng Giá Tốt, Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa

Đại lý Onicon Vietnam, Onicon Việt Nam, ELECTRA-flo/CM Thermal Airflow Measuring Station, Trạm đo luồng không khí nhiệt

Trạm đo luồng không khí nhiệt ELECTRA-flo / CM kết hợp công nghệ đo phân tán nhiệt với máy nắn không khí tế bào tổ ong tích hợp để đảm bảo độ chính xác của phép đo trong vòng 2-3%. Việc bổ sung bộ làm thẳng không khí tế bào tổ ong là rất quan trọng để đạt được các mức độ chính xác này trong điều kiện các luồng không khí hỗn loạn, xoay và đa hướng thường xuất hiện gần các cửa hút hoặc ống xả của quạt. Mỗi trạm được đi kèm với một máy phát ELECTRA-flo để hiển thị dữ liệu cục bộ, thực hiện cấu hình và hiệu chuẩn, đồng thời cung cấp các đầu ra tương tự của các phép đọc lưu lượng và nhiệt độ. Các cảm biến ELECTRA-flo được hiệu chuẩn tại nhà máy theo các tiêu chuẩn có thể truy nguyên NIST.

 

Xem thêm thiết bị tại Đây