cam-bien-ap-suat-gefran.png

Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý Gefran Vietnam, Hàng chính hãng Gefran, Nhà Phân Phối Gefran

CẢM BIẾN ÁP SUẤT GEFRAN

MO, WO BỘ ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT 1/4 - 1/8 DIN 

Sự miêu tả

Chỉ tiêu

  • Hiển thị áp suất trong màn hình LED 5 chữ số
  • Tự động không
  • Tự động kéo dài
  • Tự động hiệu chuẩn
  • 4 báo động với điểm đặt điều chỉnh
  • Bàn phím cảm ứng
  • Tích hợp kích thích cầu gage cầu
  • Bộ lọc để ổn định chữ số
  • Mã truy cập để khóa người dùng 

Đầu dò

  • Độ chính xác cao hơn ± 0,5%
  • Hệ thống chứa đầy chất lỏng để ổn định nhiệt độ
  • Tín hiệu đầu ra 80% để hiệu chỉnh dễ dàng
  • Màng chắn bằng thép không gỉ 15-5 PH với lớp phủ GTP