bo-theo-doi-ap-suat-gefran.png

Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý Gefran Vietnam, Hàng chính hãng Gefran, Nhà Phân Phối Gefran, Bộ theo dõi áp suất Gefran 

      Bộ Theo Dõi Áp Suất Và Nhiệt Độ Gefran

      M9, W9 Gefran Pites Vietnam

 • Giá cả kinh tế
 • Hiển thị áp suất trong màn hình LED 4 chữ số
 • Tự động không
 • Tự động kéo dài
 • Tự động hiệu chuẩn
 • 2 báo động với điểm đặt điều chỉnh
 • Bàn phím cảm ứng
 • Tích hợp kích thích cầu gage cầu
 • Bộ lọc để ổn định chữ số
 • Mã truy cập để khóa người dùng 

Đầu dò

 • Độ chính xác cao hơn ± 0,5%
 • Hệ thống chứa đầy chất lỏng để ổn định nhiệt độ
 • Tín hiệu đầu ra 80% để hiệu chỉnh dễ dàng
 • Màng chắn bằng thép không gỉ 15-5 PH với lớp phủ GTP