bo-mo-phong-dau-do-st3-gefran.png

Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý Gefran Vietnam, Hàng chính hãng Gefran, Nhà Phân Phối Gefran, Bộ mô phỏng đầu dò ST3 Gefran

Bộ Mô Phỏng Đầu Dò 3,3 mV/V Gefran

TS3 Gefran Pites Vietnam

Sự miêu tả

  • Độ chính xác cao hơn ± 0,25% FSO (± 0,05 mV / V
  • Giá cả kinh tế
  • Nhẹ, dễ sử dụng
  • Cầu kháng cự nội bộ 350?
  • Tiêu chuẩn 80% FSO R-Cal
  • Chứng nhận tùy chọn có sẵn