bang-dieu-khien-e-view-lt-gefran.png

Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý Gefran Vietnam, Hàng chính hãng Gefran, Nhà Phân Phối Gefran, Bảng Điều Khiển e View LT Gefran

Bảng Điều Khiển e View LT Gefran

Sự miêu tả

  • Bảng điều khiển với HMI tích hợp
  • Một môi trường lập trình.
  • 10,4 màn hình và 15 màn hình màu, màn hình cảm ứng điện trở
  • Cài đặt ngang hoặc dọc
  • Cấp độ bảo vệ bảng điều khiển phía trước
  • Nhiều cổng giao tiếp và giao thức