accuload-iii-aliii-s-xp-alx1-a10000-0-accuload-iii-aliii-s-xp-alx1-a20000-0-technipfmc-vietnam.png

AccuLoad III ALIII-S-XP-ALX1-A10000-0, AccuLoad III ALIII-S-XP-ALX1-A20000-0, TechnipFMC Vietnam.  Đại lý  TechnipFMC Chính Hãng Giá Tốt

Điều khiển 1 họng xuất đơn (xuất 1 loại hàng)
Tích hợp đầu đọc thẻ proximity card hoặc đầu đọc thẻ rời
Nguồn cấp 220VAC±10%, 50/60Hz
IO tối thiểu: 1 RTD input, 1 đầu vào xung kép, 1 đầu ra xung đơn, 6 DI, 4DO
Tính toán quy đổi thể tích khối lượng xăng dầu
Cổng truyền thông: RS485 và Ethernet
Giao thức Modbus RTU và Modbus TCP
Chuẩn phòng nổ: Zone 1
Cấp bảo vệ: IP65
Điều khiển 1 họng xuất phối trộn (trộn E5 từ 2 nguyên liệu đầu vào là xăng và Ethanol, kiểu phối trộn sidestream)
Tích hợp đầu đọc thẻ proximity card hoặc đầu đọc thẻ rời
Nguồn cấp 220VAC±10%, 50/60Hz
IO tối thiểu: 2 RTD input, 2 đầu vào xung kép, 1 đầu ra xung đơn, 6 DI, 8DO
Tính toán quy đổi thể tích khối lượng xăng dầu
Giao thức Modbus RTU và Modbus TCP
Chuẩn phòng nổ: Zone 1
Cấp bảo vệ IP65