68pmt-4-4-68pmt-4-6-68pmt-6-6-68pmt-6-8-parker-pites-vietnam.png

Parker Vietnam, Parker Pites Vietnam, đại lý Parker Vietnam, Hàng chính hãng Parker, Nhà Phân Phối Parker

68PMT-4-4, 68PMT-4-6, 68PMT-6-6, 68PMT-6-8 Parker Pites Vietnam

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: 68PMT-4-4
Kết nối nhanh; Vật liệu: đồng; Kết nối: 1/4” NPT M
Kích thước ống: 1/4”

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: 68PMT-4-6
Kết nối nhanh ; Vật liệu: đồng ; Kết nối: 3/8” NPT M
Kích thước ống: 1/4”
NOTE: Order theo box; MOQ = 1 box = 10 pcs

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: 68PMT-6-6
Kết nối nhanh ; Vật liệu: đồng ; Kết nối: 3/8” NPT M
Kích thước ống: 3/8”
NOTE: Order theo box; MOQ = 1 box = 300 pcs

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: 68PMT-6-8
Kết nối nhanh ; Vật liệu: đồng
Kết nối: 1/2” NPT M ; Kích thước ống: 3/8”
NOTE: Order theo box; MOQ = 1 box = 250 pcs