Valbia Vietnam, 85H02027, 85H02019, 85H02011, VB270 S85 100-240V, VB190 S85 100-240V, VB110 S85 100-240V, phân phối chính hãng Valbia Vietnam, đại lý chính hãng Valbia Vietnam, phan phoi chinh hang Valbia Vietnam, dai ly chinh hang Valbia Vietnam, Thiết bị truyền động điện 85H02027, Thiết bị truyền động điện  85H02019

 

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Code: 85H02027
Electric Actuator ; VB270 S85 100-240V potentiometer

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Code: 85H02019
Electric Actuator ; VB190 S85 100-240V potentiometer

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Code: 85H02011           
Electric Actuator ; VB110 S85 100-240V potentiometer