ABCD
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam SEAA0332
Dụng cụ cắt ống đồng
ψ3-ψ32mm
(SEAA0332
Dụng cụ cắt ống đồng
ψ3-ψ32mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam GAAA1215
Bộ cờ lê vòng miệng 12 món
Cờ lê vòng miệng AAEB: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm
(GAAA1215
Cờ lê vòng miệng AAEB: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam FBEB0110
Tua vít bake  (cách điện 1000v) PH1x100(L1)mm
(FBEB0110
Tua vít bake  (cách điện 1000v) PH1x100(L1)mm, FBEB0210 PH2x100(L1)mm, FBEB0315 PH3x150(L1)mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam FAEB0308
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 0.5x3x75(L1)mm
(FAEB0308
Tua vít dẹt 8 (cách điện 1000v) 0.5x3x75(L1)mm, FAEB5E13 (cách điện 1000v) 1.0x5.5x125(L1)mm, FAEB6E15 (cách điện 1000v) 1.2x6.5x150(L1)mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam FAEB6E15
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 1.2x6.5x150(L1)mm
(FAEB6E15
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 1.2x6.5x150(L1)mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam FAEB5E13
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 1.0x5.5x125(L1)mm
(FAEB5E13
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 1.0x5.5x125(L1)mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam FAEB0308
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 0.5x3x75(L1)mm
(FAEB0308
Tua vít dẹt  (cách điện 1000v) 0.5x3x75(L1)mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam FAIB2E05
Tua vít dẹt  (cán dài) 0.4x2.5x50(L1)mm
(FAIB2E05

Tua vít dẹt  (cán dài) 0.4x2.5x50(L1)mm)

100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DGBC2106
Kiềm cắt điện 6" - cách điện 1000V TOPTUL DGBC2106
(DGBC2106
Kiềm cắt điện 6" - cách điện 1000V TOPTUL DGBC2106)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DGBB2108
Kìm 8" mũi dài cách điện 1000v 
(DGBB2108
Kìm 8" mũi dài cách điện 1000v )
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DBAC1209
Kìm vạn năng
L=230mm(9")
(DBAC1209
Kìm vạn năng
L=230mm(9"))
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam GAAL0916
Bộ lục giác đầu bi 9 món
Lục giác đầu bi chữ L dài AGBL:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
(GAAL0916
Bộ lục giác đầu bi 9 món
Lục giác đầu bi chữ L dài AGBL:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam AMAB2415
Mỏ lết có điều chỉnh 6"(150mm)x23.9mm
(AMAB2415
Mỏ lết có điều chỉnh 6"(150mm)x23.9mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam IAAC1905
Thước dây 5M/16FTx19mm(3/4") 
(IAAC1905
Thước dây 5M/16FTx19mm(3/4"))
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam PBW-041A
Túi xách đựng dụng cụ đồ nghề
(PBW-041A
Túi xách đựng dụng cụ đồ nghề)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DIBB1009
Kìm bấm code đa năng 9"
1.5, 2.5, 4, 6 mm2
Cắt ốc M2.6, M3. M3.5, M4. M5
bấm cáp : 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6mm2
(DIBB1009
Kìm bấm code đa năng 9"
1.5, 2.5, 4, 6 mm2
Cắt ốc M2.6, M3. M3.5, M4. M5
bấm cáp : 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6mm2)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam GZC09040
Bộ đầu bi chữ L 9 món
Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED1014~5027:
T10x140mm,T15x140mm,T20x140mm,
T25x140mm,T27x203mm,T30x203mm,
T40x203mm,T45x265mm,T50x265mm
(GZC09040
Bộ đầu bi chữ L 9 món
Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED1014~5027:
T10x140mm,T15x140mm,T20x140mm,
T25x140mm,T27x203mm,T30x203mm,
T40x203mm,T45x265mm,T50x265mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam ANAF1621
Cần xiết lực  1/2" 40-210Nm
(ANAF1621
Cần xiết lực  1/2" 40-210Nm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam GCAD2407
Bộ tuýp vặn ốc 1/2'' 24 món
Tuýp bông BAEB:10~22,24,27,30,32;
Tay vặn tự động CJTV1629; Cần trượt CTCK1625;
Cây nối CAAA1605,1610;
Khúc nối lắc léo CAHA1678;
Tuýp mở bugi có nam châm BAAR1616,1621
(GCAD2407
Bộ tuýp vặn ốc 1/2'' 24 món
Tuýp bông BAEB:10~22,24,27,30,32;
Tay vặn tự động CJTV1629; Cần trượt CTCK1625;
Cây nối CAAA1605,1610;
Khúc nối lắc léo CAHA1678;
Tuýp mở bugi có nam châm BAAR1616,1621)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam GCAD3205
Bộ cần xiết tự động 1/4'' 32 món 12PT
Tuýp lục giác BAEA:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
Vít lục giác BCDA:3,4,5,6,7,8mm
Tuýp mũi sao BCFA:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
Cây nối CAAA0802,0804, Cần trượt CTCK0811
Tay vặn nhanh tự động CJBG0815, Cần xiết nụ CAIP0816, Khúc nối lắc léo CAHA0840
(GCAD3205
Bộ cần xiết tự động 1/4'' 32 món 12PT
Tuýp lục giác BAEA:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
Vít lục giác BCDA:3,4,5,6,7,8mm
Tuýp mũi sao BCFA:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
Cây nối CAAA0802,0804, Cần trượt CTCK0811
Tay vặn nhanh tự động CJBG0815, Cần xiết nụ CAIP0816, Khúc nối lắc léo CAHA0840)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam AAEB2121
AAEB2222
AAEB2424
AAEB2727
AAEB3030
AAEB3232
AAEB3636
Cờ lê vòng miệng   21mm AAEB2121,  22mm  AAEB2222, 24mm  AAEB2424, 27mm AAEB2727, 30mm AAEB3030,  32mm AAEB3232, 36mm AAEB3636
(AAEB2121
AAEB2222
AAEB2424
AAEB2727
AAEB3030
AAEB3232
AAEB3636
Cờ lê vòng miệng   21mm AAEB2121,  22mm  AAEB2222, 24mm  AAEB2424, 27mm AAEB2727, 30mm AAEB3030,  32mm AAEB3232, 36mm AAEB3636)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam AAAS2121
AAAS2222
AAAS2424
AAAS2727
AAAS3030
AAAS3232
AAAS3636
Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2121 21mm L=368mm, AAAS2222 22mm L=368mm, AAAS2424 24mm L=380mm, AAAS2727 27mm L=393mm, AAAS3030 30mm L=409mm, AAAS3232 32mm L=409mm, AAAS3636 36mm L=465mm
(AAAS2121
AAAS2222
AAAS2424
AAAS2727
AAAS3030
AAAS3232
AAAS3636
Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2121 21mm L=368mm, AAAS2222 22mm L=368mm, AAAS2424 24mm L=380mm, AAAS2727 27mm L=393mm, AAAS3030 30mm L=409mm, AAAS3232 32mm L=409mm, AAAS3636 36mm L=465mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DDAB1A12
Mỏ lết răng 12" 
(DDAB1A12
Mỏ lết răng 12" )
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DDAB1A14
Mỏ lết răng 14"
(DDAB1A14
Mỏ lết răng 14")
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam AMAB5038
Mỏ lết có điều chỉnh 15"(375mm)x50mm
(AMAB5038
Mỏ lết có điều chỉnh 15"(375mm)x50mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DAAQ1A10
Kìm bấm chết 10"
(DAAQ1A10
Kìm bấm chết 10")
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam JJAT0105
Đèn Led soi sửa chữa
(JJAT0105
Đèn Led soi sửa chữa)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam DNAA1206
Kìm cắt cáp  6"
L=160mm(6")
(DNAA1206
Kìm cắt cáp  6"
L=160mm(6"))
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam HCAB1918
Đục bằng  19mm
(HCAB1918
Đục bằng  19mm)
100% Taiwan Origin Toptul Việt Nam GBAT0501
Bộ dũa 5 món
Dũa vuông SDBA/
Dũa dẹt SDBB/
Dũa bán nguyệt SDBC/
Dũa tròn SDBD/
Dũa hình tam giác SDBE:8"
(GBAT0501
Bộ dũa 5 món
Dũa vuông SDBA/
Dũa dẹt SDBB/
Dũa bán nguyệt SDBC/
Dũa tròn SDBD/
Dũa hình tam giác SDBE:8")