100% France Origin Schneider Vietnam Model: LV429555
Cầu dao tự dộng NSX100B 3P 32A
100% France Origin Schneider Vietnam Model: TM221CE40R
Bộ diều khiển, Ether, 40 I/O, rờ-le
100% France Origin Schneider Vietnam Model: LV429338
Tay nắm xoay kéo dài
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BVG5
Ðèn báo Led vàng 48-120VAC
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BVG4
Đèn báo Led đỏ 48-120VAC
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BV44
Ðèn báo bulb dỏ 230V, có biến thế
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BS8442
Nút nhấn khẩn
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BW33B5
Nút nhấn có dèn Led xanh 24V
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BA31
Nút nhấn xanh
100% France Origin Schneider Vietnam Model: XB4BD21
Công tắc 2 vị trí
100% France Origin Schneider Vietnam Model: LC1D25F7
Khởi dộng từ LC1D 3P AC3 25A
100% France Origin Schneider Vietnam Model: LRD21
Rờ-le nhiệt D  12-18A CL10A
100% France Origin Schneider Vietnam Model: ABL8REM24050
Bộ nguồn tối uu, 100-240VAC/24VDC,120W
100% France Origin Schneider Vietnam Model: A9F74325
Acti9-Cầu dao tự dộng IC60N 3P 25A C
100% France Origin Schneider Vietnam Model: A9F74206
Acti9-Cầu dao tự dộng iC60N 2P 6A C
100% France Origin Schneider Vietnam Model: A9F74106
Acti9-Cầu dao tự dộng IC60N 1P 6A C
100% France Origin Schneider Vietnam Model: A9F74110
Acti9-Cầu dao tự dộng IC60N 1P 10A C
100% France Origin Schneider Vietnam Model: LTMR27EFM
Bo dieu khien ETHERNET TCP IP 1,35 27A
100% France Origin Schneider Vietnam Model: A9A26970
ACTI9 10X PADLOCKING DEVICE IC60 IID
100% France Origin Schneider Vietnam Model: EZALOCK
Khóa
100% France Origin Schneider Vietnam Model: LC1D32F7
Khởi dộng từ LC1D 3P AC3 32A
100% France Origin Schneider Vietnam Model: NSYCCOTHC
Bộ diều chỉnh nhiệt dộ