SA5000, Cảm biến dòng chảy SA5000, Đại lý chính hãng IFM Vietnam

100% Germany Origin IFM Vietnam Code: SA5000
Description: Flow sensor