Rờ-le trạng thái rắn CELDUC SOB965660

SOB965660, SO869070, SCQ842060, CELDUC SO869070, CELDUC SCQ842060, CELDUC SOB965660, Rờ-le trạng thái rắn CELDUC SOB965660, Celduc Vietnam, Đại lý CELDUC Việt Nam

100% EU
 Origin

Celduc Vietnam

Đại lý CELDUC Việt Nam

Code: SCQ842060 SSR
 Description: Relay / Relai
 4x25A/230vac/Ctrl 3-32Vdc/led
100% France Origin

Celduc Vietnam

Đại lý CELDUC Việt Nam

Code: SO869070 SSR
 SSR 125A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
100% France Origin

Celduc Vietnam

Đại lý CELDUC Việt Nam

Code: SOB965660 SSR
 Solid state relay
 2x50A/600Vac/2 Ctrl 8-30Vdc
 Note: Obsoleted. Only some stock left

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá.