Postech Vietnam, CS-50CD, MC-20A, MTD-F6A320-2R, STD-F6A-2R, FP-ST2S-3536-50, Đại lý chính hãng Postech Vietnam

Postech Vietnam, Đại lý chính hãng Postech Vietnam

 

100% Korea Origin

Postech Vietnam

Model: CS-50CD
Angel sequence controller

100% Korea Origin

Postech Vietnam

Model: STD-F6A-2R
Angel sequence resolver

100% Korea Origin

Postech Vietnam

Model: MC-20A
Angel sequence absocoder converter

100% Korea Origin

Postech Vietnam

Model: MTD-F6A320-2R
Angel sequence poscoder

100% Korea Origin

Postech Vietnam

Model: FP-ST2S-3536-50
Angel sequence cable (Length=50m)