PILZ Vietnam, 305160, 779201, 773010B, 777310, 750104, 777302, phân phối chính hãng PILZ Vietnam

 

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

305160
PSS Conv USB / RS 232

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

779201
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

773010B
Basic License for PNOZmulti Config

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

777310
PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so Safety Relay

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

750104
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c