Neeltran, PCS-8-01-BD, cảm biến mức PCS-8-01-BD, Đại lý chính hãng Neeltran Vietnam

DC LEVEL DETECTOR (cảm biến mức)

+ PCS-8-01-BD

DC LEVEL DETECTOR, FOR BOM'S ONLY

ORIGINAL JOB #: T-99-11578 ; INPUT >49mVDC

Neeltran

 

DC LEVEL DETECTOR (cảm biến mức)

+ PCS-8-01-BD

DC LEVEL DETECTOR, FOR BOM'S ONLY

ORIGINAL JOB #: T-99-11578 ; INPUT >51.3mVDC

Neeltran