Metrix Vietnam, ST5484E- 121-1882-00, IPT Seismic Vibration Transmitter, Đại lý Metrix Việt Nam, Máy phát rung động địa chấn ST5484E- 121-1882-00 

100% USA Origin Metrix Vietnam Seismic ST5484E- 121-1882-00
IPT Seismic Vibration Transmitter 

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk
Mounting Stud - M8 X 1.25 -12 STUD MOUNT, 316 SST
Hazard Rating - ATEX/IECEx/KOSHA, Ex d IIC, T4 Gb (includes 8200-000-IEC elbow); Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard