Metrix Vietnam, 10040-00-07-10-02 Standard Proximity Probe, 10039-00-07-10-02, 7402-045-00, Đại lý  Metrix Việt Nam, Thiết bị Metrix Giá Sẵn Chính Hãng 

100% USA Origin Metrix Prox 10040-00-07-10-02
 Standard Proximity Probe
 11mm Probe and Cable System(Armor), M14X1.5 threads, 0.5 or 1.0 m length, connector included
100% USA Origin Metrix Prox 10039-00-07-10-02
 Standard Proximity Probe
 11mm Probe and Cable System(No Armor),M14X1.5 threads, 0.5 or 1.0 m length, connector included
100% USA Origin Metrix Prox 7402-045-00
 Extension Cable For 7200 Series
 4.5 m length