Máy dò khí đa năng CROWCON XGARD TYPE 5, XGARD2-0020

XGARD TYPE 5, XGARD2-0020, CROWCON XGARD TYPE 5, CROWCON XGARD2-0020, 024109-6, IR33Z7LR20, HTX20-FTS-502/NTC5K, D4E180-CA02-02, D4E160-DA01-22, Ni5-M12-Op6L

IR33Z7LR20 Carel Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.480
024109-6 contronix Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.482
XGARD TYPE 5 CROWCON Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.483
XGARD2-0020 CROWCON Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.484
NBU-302-P1K5T5E20H2X0CXXXS XXXXAXBXCXXXXDX Danfoss Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.485
HTX20-FTS-502/NTC5K Dotech Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.486
D4E180-CA02-02 EBMPAPST Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.487
D4E160-DA01-22 EBM-PAPST Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.488
S6D630-AN01-01 EBM-PAPST Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.489
S4D350-AS12-43 EBM-PAPST Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.490
D4E180-CA02-02 EBMPAPST  Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.491
Ni5-M12-Op6L Elco  Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.492