Matrix S12-24, Hộp điều khiển cảm ứng Matrix S12-24, Đại lý chính hãng BEA SENSOR Vietnam

Hộp điều khiển cảm ứng Matrix S12-24, Đại lý chính hãng BEA SENSOR Vietnam

 

100% US Origin BEA SENSOR Vietnam Right Model: Matrix S12-24
inductive loop control box Power