Màn hình trắc địa Bently Nevada 3500/42-09-00

3500/42-09-00, Bently Nevada 3500/42-09-00, Màn hình trắc địa Bently Nevada 3500/42-09-00, Proximitor Seismic Monitor 3500/42-09-00, Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor 3500/42-09-00, Bently Nevada Vietnam

100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 3500/42-09-00
 Proximitor Seismic Monitor
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 140471-01
 I/O Module with Internal Terminations (Spares)

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá