Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa

Suchy Vietnam Model: TB-1463120100
(TB-14 63 120 100)
Thermometer NG 63, Display range: 0 ... 120 ° C, cl. 2
Housing: galvanized steel
Sensor length: 100 mm, with removable thermowell, centric backwards, Connection: G 1/2 B, brass
Procentec Vietnam Model: TB-14100120100
(TB-14 100 120 100)
Thermometer NG 100, Display range: 0 ... 120 ° C, cl. 2
Housing: galvanized steel
Sensor length: 100 mm, with removable thermowell, centric backwards, Connection: G 1/2 B, brass
Procentec Vietnam Model: MR-1063010
(MR-10 63 010)
Bourdon tube pressure gauge NG 63
Measuring range: 0 ... 10 bar, class 1.6
Connection: G1 / 4 bottom, brass
Procentec Vietnam Model: MR-10100010
(MR-10 100 010)
Bourdon tube pressure gauge NG 100
Measuring range: 0 ... 10 bar, class 1.6
Connection: G 1/2 bottom brass
Pilz Vietnam 751103
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
Pilz Vietnam 751105
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Pilz Vietnam 751107
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c