Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam

 

Veris Industries là đối tác cảm biến năng lượng và môi trường cung cấp các sản phẩm chất lượng cho HVAC thương mại và các ứng dụng tự động hóa khác.

Với danh tiếng đặc biệt về các sản phẩm đáng tin cậy và dịch vụ khách hàng hoàn hảo kể từ khi Veris được thành lập vào năm 1992, chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm giám sát năng lượng và cảm biến môi trường hoàn chỉnh bao gồm cảm biến chất lượng không khí, cảm biến dòng điện, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ đo điện, thiết bị phát hiện rò rỉ và điểm đặt và hơn thế nữa

Các sản phẩm lâu dài, đáng tin cậy của chúng tôi chỉ là một phần của câu chuyện. Khi bạn làm việc với Veris, bạn sẽ có một chuyên gia am hiểu chỉ cần một cuộc gọi điện thoại mọi lúc.

 

 

 

 Flow sensors U001-0001      Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0002 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0003 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0004 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0005 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0006 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0007 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0025 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0030 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0071  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
 Flow sensors U001-0072  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter, Brass U001-0008     Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter, Brass U001-0009 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter, Brass U001-0010 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter, Brass U001-0011 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter, Brass U001-0012  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0023   Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0024 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0086 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0087 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0091 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0092  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor  U001-0093 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor U001-0094  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0013 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0027 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0029 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0035 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0038 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0042 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0136 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0137 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0138 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0139 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0060 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0109 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0020 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0075 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transmitter U001-0149 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0020  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0149  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0021  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0022  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0050  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0063  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Insert Meter U001-0064  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0098  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0099 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0100 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0101 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0102 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0103 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0104 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0105 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0106 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0107 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Tee Meter U001-0114  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Flexible I/O Module A8332-8F2D Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Pulse Input Module A8911-23 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Static Pressure Pickup AA05  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Accessories Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Static Pressure Pickup AA06 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Accessories Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Static Pressure Pickup AA07 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Accessories Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Enclosure AE0010 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Enclosure AE011 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) AL500 AL101  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) AL151 AL201  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) AL251 AL301  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) AL401       Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) BL501 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core)  BL601 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) BL801 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) BL102 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core)  BL122 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) CL122 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core)  CL152 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) CL162 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Solid-core) CL202  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6810-200A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6810-300A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6811-400A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6811- 600A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6811-800A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6812-800A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6812-1000A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6812-1200A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6812-1600A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6812-2000A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transformers (Split-core) H6812-2400A-5A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Turbine Flow Meter U021-0001  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Turbine Flow Meter U021-0002 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Turbine Flow Meter U021-0003 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Turbine Flow Meter U021-0004 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Turbine Flow Meter U021-0005 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0006  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0007 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0008 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0009 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0010 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0011 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0012 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0013 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0014 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0015 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0016 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0017 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0018 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Monitor for Gas Turbine Flow Meter U021-0019 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Deluxe Duct & Wall CO2 C Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Sensors Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Remote Mount CO2 CRLSXX  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Sensor Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Enercept FLEX® Compact Power E20 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
and Energy Meters Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Panelboard Monitoring System E3x Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Enhanced Power E5x Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
and Energy Meters Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Enhanced Power and Energy Meters E5xxxA Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Energy Meters E53/E54 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Power and Energy Meters E61C20 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Rogowski Flexible Core C Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
AC Current Transducer E683x Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Modbus-to-BACnet Protocol Converter E8951 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Direct Current String Monitor EA10DD08B  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Direct Current String Monitor EA10HC1AB  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Direct Current Transducers H971 & Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
EA20 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Electropneumatic Transducers EP2 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Electropneumatic Transducers EP3 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Flexible Current Transformer FCL Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Ultrasonic Flow and Energy BTU Meter FSR & FST Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Platform for Gas Sensors GWN Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Platform for Gas Sensors AG01  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Platform for Gas Sensors AG01E  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Gas Platform for Gas Sensors AG02  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H10F Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Status Relay H120 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers Hx21 & Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Hx21SP Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Load Status Switch H280 SERIES Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Load Status Switch H280 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Load Status Switch H280NC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches Hx00 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H300 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H600 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H800 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H800NC Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H800HV Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H900 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Monitoring H40 Series Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Monitoring H40NE8A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Monitoring H40ME8X  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Branch Current Monitor H704-42  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Branch Current Monitor H704-42/1  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6810-100A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6810-200A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6810-300A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6811-400A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6811-600A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6811-800A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-800A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-800A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-1200A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-1600A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-2000A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-2400A-.3V (R20)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6810-100A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6810-200A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6810-300A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6811-400A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6811- 600A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6811-800A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-800A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-1000A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-1200A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-1600A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-2000A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H6812-2400A-1V  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Branch Current Monitor, H663SM-xx(H)(E)  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Split-Core Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
VFD Current Switch H614  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H308  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H608  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H701  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H708  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H808  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H908  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H606  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H706  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H806  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switch H906  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Motor Control Device H535  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Motor Control Device H535NS  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Motor Control Device H540  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Motor Control Device H540NS  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Motor Control Device H548  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Field Mount Motor Control Device H548NS  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H721LC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H721HC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H921  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H722LC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H722HC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H822  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H822-20  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H922  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H922030A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H922060A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H922120A  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H723LC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H723HC  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Transducers H923  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H730  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H740  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H750  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H930  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H940  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H950  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H735  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H738  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H748  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H758  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H938  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H948  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H958  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H739  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H749  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H939  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H949  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Current Switches H959  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-0100-2 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-0300-2  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-0400-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-0800-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-0800-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-1600-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8051-2400-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-0100-2  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-0300-2  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-0400-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-0800-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-0800-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-1600-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8053-2400-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-0100-2 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-0300-2  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-0400-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-0800-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-0800-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-1600-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8041-2400-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-0100-2 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-0300-2  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-0400-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-0800-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-0800-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-1600-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8042-2400-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-0100-2 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-0100-2 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-0400-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-0800-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-0800-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-1600-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8043-2400-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-0100-2 Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-0300-2  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-0400-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-0800-3  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-0800-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-1600-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Transducers H8044-2400-4  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Multi-Circuit Monitor H8238  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam
Multi-Circuit Monitor H8238E  Veris VietNam, Veris PTC VietNam, Veris Việt Nam, Đại lý Veris Vietnam