Kipp & Zonen Việt Nam, Kipp & Zonen Vietnam, Đại lý Kipp & Zonen Vietnam, RT1 Smart Rooftop Monitoring System Kipp & Zonen Vietnam, Hệ thống giám sát mặt trời thông minh RT1 Kipp & Zonen Việt Nam

Thông số kỹ thuật

Bức xạ 0 đến 2000 W / m²
Độ phân giải W / m2 1 W / m2
Dải quang phổ (tổng thể) 400 đến 1100 nm
Không ổn định (thay đổi / năm) <1%
Không tuyến tính (0 đến 100 W / m²) <1%
Nhiệt độ hoạt động -40 đến +80 ° C ° C
Hiệu chuẩn Chống lại áp kế tham chiếu có thể theo dõi
Nhiệt độ bảng PV -20 đến +100 ° C, ± 1 ° C
Nguồn cấp 5 đến 30 VDC
Sự tiêu thụ năng lượng 60 mW