JREMO 10EX B, Bộ điều khiển cẩu trục JREMO 10EX B, Đại lý chính hãng Jeico Vietnam

Jeico Vietnam Model: JREMO 10EX B
 Remote Controller (6 Double P/B only)
Jeico Vietnam Model: JREMO 10EX A
 Remote Controller (10 Single P/B)
Jenco Vietnam Code: IP-600-10
 pH electrode
 Note: pHT-020ST obsoleted
Jenco Vietnam Code: 6309PDT
 pH/DO controller