Hộp số Apex Dynamic PEⅡ120 - 005, PGⅡ060 - 005, PGⅡ060 - 010

PEⅡ120 - 005, PGⅡ060 - 005, PGⅡ060 - 010, PE2-120_1ST_24-P1346451607, PE2-120_1ST_24-P0411501607, PG2-060_1ST_14-P1346230503, PG2-060_1ST_14-P0411300503, PG2-060_2ST_14-P1346230503, PG2-060_2ST_14-P0411300503, Apex dynamic Vietnam

100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: PEⅡ120 - 005 / DELTA ASMT15M250AK
 Gear Box
 Chose 1 in 2 :
 PE2-120_1ST_24-P1346451607 (New 1 pc design)
 PE2-120_1ST_24-P0411501607 (Old separated version)
100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: PGⅡ060 - 005 / DELTA ASMT01L250AK
 Gear Box
 PG2-060_1ST_8-P0411100304
100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: PGⅡ060 - 010 / DELTA ASMT02L250AK
 Gear Box
 Chose 1 in 2 :
 PG2-060_1ST_14-P1346230503 (New 1 pc design)
 PG2-060_1ST_14-P0411300503 (Old separated version)
100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: PGⅡ060 - 020 / DELTA ASMT04L250AK
 Gear Box
 Chose 1 in 2 :
 PG2-060_2ST_14-P1346230503
 PG2-060_2ST_14-P0411300503

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá