Gems Sensors Vietnam, 100B0010G01B000, Đại lý chính hãng Gems Sensors Vietnam

 

100% UK Origin

Gems Sensors Vietnam

Model: 3100B0010G01B000
Gems Sensors Pressure ; Transmier-3100 series
3100B0010G01B000
Range: 0 -10 barG ; Pressure Port: G1/4"
Electrical Connection: M12 (mating connector not included)
Note: confirm đúng code khi đặt hàng