Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0392407993 | 0914 643 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email : ha@pitesco.com

Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý phân phối Gefran Vietnam

600-R-R-H-R-1  
600-R-R-N-R-0  
600-R-D-0-2-1  
600-R-D-R-0-0  
600-R-D-R-R-0  
600-R-D-R-R-1  
600-R-D-D-2-0  
600-R-D-D-0-1  
600-R-D-C-0-0  
600-R-D-C-R-0  
600-R-D-W-0-1  
600-R-D-H-2-1  
600-R-D-H-R-1  
600-R-D-N-0-1  
600-R-D-N-R-1  
600-R-T-0-2-1  
55-2-3    
55-3-3    
55-3-4    
550-0-AC    
550-3-C    
550-6-AC    
556-0-0-2-2  
556-0-1-2-2  
556-1-2-2-2  
556-2-0-1-1  
556-3-1-2-2  
556-4-0-0-0  
556-4-2-2-2  
GFX-S1-25/480-0-R-00-P-CV
GFX-S1-25/480-0-R-RR-P-CV
GFX-S1-25/480-0-D-00-P-CV
GFX-S1-25/480-0-D-RR-P-CV
GFX-M1-25/480-M-R-RR-P-CV
GFX-M1-25/480-M-D-RR-P-CV
GFX-M1-25/480-C-R-RR-P-C0
GFX-M1-25/480-C-R-RR-P-CV
GFX-M1-25/480-C-D-RR-P-C0
GFX-M1-25/480-C-D-RR-P-CV
GFX-M1-25/480-P-R-RR-P-C0
GFX-M1-25/480-P-R-RR-P-CV
GFX-M1-25/480-P-D-RR-P-C0
GFX-M1-25/480-P-D-RR-P-CV
GFX-S1-40/480-0-R-00-P-CV
GFX-S1-40/480-0-R-RR-P-CV
GFX-S1-40/480-0-D-00-P-CV
GFX-S1-40/480-0-D-RR-P-CV
GFX-M1-40/480-M-R-RR-P-CV
GFX-M1-40/480-M-D-RR-P-CV
GFX-M1-40/480-C-R-RR-P-C0
GFX-M1-40/480-C-R-RR-P-CV
GFX-M1-40/480-C-D-RR-P-C0
GFX-M1-40/480-C-D-RR-P-CV
GFX-M1-40/480-P-R-RR-P-C0
GFX-M1-40/480-P-R-RR-P-CV
GFX-M1-40/480-P-D-RR-P-C0
GFX-M1-40/480-P-D-RR-P-CV
GFX-S1-60/480-0-R-00-P-C0
GFX-S1-60/480-0-R-00-P-CV
GFX-S1-60/480-0-R-RR-P-C0
GFX-S1-60/480-0-R-RR-P-CV
GFX-S1-60/480-0-D-00-P-C0
GFX-S1-60/480-0-D-00-P-CV
GFX-S1-60/480-0-D-RR-P-C0
GFX-S1-60/480-0-D-RR-P-CV
GFX-M1-60/480-M-R-RR-P-C0
GFX-M1-60/480-M-R-RR-P-CV
GFX-M1-60/480-M-D-RR-P-C0
GFX-M1-60/480-M-D-RR-P-CV
GFX-M1-60/480-C-R-RR-P-C0
GFX-M1-60/480-C-R-RR-P-CV
GFX-M1-60/480-C-D-RR-P-C0
GFX-M1-60/480-C-D-RR-P-CV
GFX-M1-60/480-P-R-RR-P-C0
GFX-M1-60/480-P-R-RR-P-CV
GFX-M1-60/480-P-D-RR-P-C0
GFX-M1-60/480-P-D-RR-P-CV
GFX-E1-60/480-0-0-00-0-0
GFX-S1-90/480-0-R-RR-P-C0
GFX-S1-90/480-0-R-RR-P-CV
GFX-S1-90/480-0-D-RR-P-C0
GFX-S1-90/480-0-D-RR-P-CV
GFX-M1-90/480-M-R-RR-P-C0
GFX-M1-90/480-M-R-RR-P-CV
GFX-M1-90/480-M-D-RR-P-C0
GFX-M1-90/480-M-D-RR-P-CV
GFX-M1-90/480-C-R-RR-P-C0
GFX-M1-90/480-C-R-RR-P-CV
GFX-M1-90/480-C-D-RR-P-C0
GFX-M1-90/480-C-D-RR-P-CV
GFX-M1-90/480-P-R-RR-P-C0
GFX-M1-90/480-P-R-RR-P-CV
GFX-M1-90/480-P-D-RR-P-C0
GFX-M1-90/480-P-D-RR-P-CV
GFX-E1-90/480-0-0-00-0-0
GFX-S1-120/480-0-R-RR-P-C0
GFX-S1-120/480-0-R-RR-P-CV
GFX-S1-120/480-0-D-RR-P-C0
GFX-S1-120/480-0-D-RR-P-CV
GFX-M1-120/480-M-R-RR-P-C0