Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0392407993 | 0914 643 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email : ha@pitesco.com

Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý phân phối Gefran Vietnam
Gefran Vietnam, Gefran Pites Vietnam, đại lý phân phối Gefran Vietnam
CONNETT. C091A T 3505 001 FE COMPL.
CONN. 423 99-5672-15-08 FE 8P COMP.
CONN. 423 99-5672-75-08 FE 8P COMP.
CONNET. M12 FEM. VOL. 5PIN SCHER. *
CONNETT. 713 99-1486-812-08  COMPL. *
CONNETT. M12 FEM. VOL. 5PIN 90° *
CONNETT. M12 FEM. VOL. 8PIN 90° *
CONNETT. PER LTM/PKM FE PG9 H=28 *
CON. FEMMINA  43650-C PASSO 8 PER XP418
CONNETTORE TERMINATORE M12 PROFIBUS
CONNETT. M12 FEM. VOL. 4PIN 90° IP67
CONNETT.KS FE PG9 H=32+INSACCHETT
CONN. M12x1 FEM. VOL. 4P NON SCH. *
CONNETTORE HIRSCHMANN G4W1F GR  *
CONNETT. FE PER TRASDUTTORI/CELLE
CONNETT. PC 06A12.8S FE  8 POLI
CONNETT. IP40 581 99-2026-09-07 FE
CONNETT. IP67 09-0126-19-07 FE
CONNETT. IP40 09-0146-72-07 FE
CON. VEAM 7 POLI VOLANTE CON PRESSACAVO
CONNET. M12 FEM. VOL. 5PIN SCHER. *
CONNETTORE M12 MASCHIO 8 POLI ACCESS.EKA
CONN. M12x1 FEM. VOL. 8P NON SCH. *
CONNETT. FE RCP1-12P-6S        (EG)
KIT DI PULIZIA COMPLETO 1/2-20UNF
KIT DI PULIZIA COMPLETO M18X1,5
RACC. COMPR. INOX 1/2NPT - D.6
RACC. COMPR. INOX G1/4 - D.6
RACC. COMPR. INOX G1/4 - D.8
RACC. COMPR. INOX G3/8 - D.6
RACC. COMPR. INOX G1/2 - D.6
RACC. COMPR. INOX G1/2 - D.8
RACC.COMPR.COMPL.1/2"GAS D.10
RACC. COMPR. INOX G1/2 - D.4,5
RACC. COMPR. INOX 1/4NPT - D.6
RACC. COMPR. INOX 1/8NPT - D.3
RACC. COMPR. INOX 1/8NPT - D.6
RACC. COMPR. INOX G1/8 - D.1,5
RAC.COMPRES.COMPL. 1/2"G D.12
RACC. COMPR. OTT. 1/8NPT - D.6
RACC. COMPR. OTT. 3/8NPT - D.6
RACC. COMPR. OTT. G1/8 - D.3
RACC. COMPR. OTT. G1/8 - D.4
RACC. COMPR. OTT. G1/8 - D.5
RACC. COMPR. OTT. G1/8 - D.6
RACC. COMPR. OTT. G1/4 - D.3
RACC. COMPR. OTT. G1/4 - D.5
RACC. COMPR. OTT. G1/4 - D.6
RACC. COMPR. OTT. G1/4 - D.8
RACC. COMPR. OTT. G3/8 - D.6
RACC. COMPR. OTT. G1/2 - D.6
RACC. COMPR. COMPL. G 1/2 - 10
CAVO COLLEGAMENTO 4 MT (8 POLI) AMPLIF.*
CAVO COLLEGAMENTO 8 MT (8 POLI)*
CAVO COLLEGAMENTO 8 MT (8 POLI) AMPLIF.*
CAVO COLLEGAMENTO 15 MT (8 POLI)*
CAVO COLLEG. 15 MT(8 POLI) AMPLIF.*
CONN. COMP. MAS. STD B+B T BLU
CONN. COMP. FEM. STD B+B T BLU
CONN. COMP. PAN. STD B+B T BLU
CONN. COMP. MAS. STD B+B J NERO
CONN. COMP. FEM. STD B+B J NERO
CONN. COMP. PAN. STD B+B J NERO
CONN. COMP. MAS. STD B+B K GIALLO
CONN. COMP. FEM. STD B+B K GIALLO
CONN. COMP. PAN. STD B+B K GIALLO
CONN. COMP. MAS. STD B+B E VIOLA
CONN. COMP. FEM. STD B+B E VIOLA
CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B J NERO
CONN. COMP. FEM. MIGN. B+B J NERO
CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B K GIALLO
CONN.COMP.FEM.MIGN. B+B KGIALLO(29)
CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B T BLU
CONN. COMP. FEM. MIGN. B+B T BLU
CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B E VIOLA
CONN. COMP. FEM. MIGN. B+B E VIOLA
TRASM. UNIV. PROGR. MinIPAQ-HLP TC/TR  *
DIS-908     DISS.+ VITI GZ 80MM
DIS-910     DISS.+VITI GZ 100MM
1000-R0-1R-0-0
1000-R0-1R-0-1
1000-R0-1R-1-1
1000-R0-1R-2-1
1000-R0-2R-0-0
1000-R0-2R-0-1
1000-R0-3R-0-0
1000-R0-3R-0-1
1000-R0-2H-0-1
1000-R0-3H-0-1
1000-I-1R-0-1
1001-R0-1R-0-1
1001-R0-2R-0-1
1101-R0-1R-0-1
1101-R0-2R-0-1
2308-2-R0-1
400-RR-0-000
400-RR-1-000
400-DR-0-000
400-DR-1-000
401-RRR-1
401-DRR-1
600-R-R-0-0-0
600-R-R-0-0-1
600-R-R-R-0-1
600-R-R-C-0-1
600-R-R-C-2-1
600-R-R-W-0-1
600-R-R-N-R-1
600-R-D-0-0-0
600-R-D-0-0-1
600-R-D-R-0-1
600-R-D-R-2-1
55-2-0
55-2-2
55-2-4
55-3-0
55-3-2
550-0-C
550-1-C
550-1-AC
550-2-C
550-2-AC
550-4-C
550-4-AC
556-1-1-2-2
556-2-1-2-2
556-4-1-2-2
GFX-S1-25/480-0-R-00-P-C0
GFX-S1-25/480-0-R-RR-P-C0
GFX-S1-25/480-0-D-00-P-C0
GFX-S1-25/480-0-D-RR-P-C0
GFX-M1-25/480-M-R-RR-P-C0
GFX-M1-25/480-M-D-RR-P-C0
GFX-E1-25/480-0-0-00-0-0
GFX-S1-40/480-0-R-00-P-C0
GFX-S1-40/480-0-R-RR-P-C0
GFX-S1-40/480-0-D-00-P-C0
GFX-S1-40/480-0-D-RR-P-C0
GFX-M1-40/480-M-R-RR-P-C0
GFX-M1-40/480-M-D-RR-P-C0
GFX-E1-40/480-0-0-00-0-0
GTS-15/24-D-0                 (230V/15A)
GTS-15/48-D-0                 (480V/15A)
GTS-25/24-D-0                 (230V/25A)
GTS-25/48-D-0                 (480V/25A)
GTS-40/24-D-0                 (230V/40A)
GTS-40/48-D-0                 (480V/40A)
GTS-50/48-D-0                 (480V/50A)
GTS-60/48-D-0                 (480V/60A)
GTS-90/48-D-0                 (480V/90A)