Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 100X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 100X000X00120XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-2 030X000X00200XX
TR1-B-2-B-5-A-I-C-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-C-1 050X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-C-2 060X000X00150XA
TR1-B-2-B-5-A-I-D-1 002X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-D-1 020X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-D-1 050X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-J-B-1-F 020X000X00150XA
TR1-B-2-B-5-A-J-B-1 020X000X00200XX
TR1-B-2-B-5-A-J-B-1 030X000X00300XX
TR1-B-2-B-5-A-J-B-1 060X000X00400XX
TR1-B-2-B-5-A-J-B-2 010X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-J-B-2 010X000X00650XA
TR1-B-2-B-5-A-J-C-1 060X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-J-D-1 030X000X00210XX
TR1-B-2-B-6-A-F-B-1 030X000X00100XX
TR1-B-2-B-6-A-I-A-1-F 040X000X00100XX
TR1-B-2-B-6-A-I-B-1 050X000X00250XX
TR1-B-3-B-2-A-J-D-1 020X000X00300XX
TR1-B-3-B-5-A-I-A-1 020X000X00050XX
TR1-B-3-B-5-A-I-A-1 020X000X00100XX
TR1-B-3-B-5-A-I-A-1 020X000X00150XX
TR1-B-3-B-5-A-I-A-1 020X000X00200XX
TR1-B-3-B-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-5-B-2-A-I-A-1-F 080X000X00100XX
TR1-B-5-B-2-A-I-A-1 080X000X00200XX
TR1-B-5-B-2-A-I-B-1 040X000X00050XX
TR1-B-5-B-5-A-I-A-1-F 080X000X00100XX
TR1-B-5-B-6-A-I-B-1 030X000X00100XX
TR1-C-1-A-1-A-E-B-2-F 020X000G00050XX
TR1-C-1-B-1-A-J-D-2 020X000X00100XX
TR1-C-1-B-1-A-J-D-2 060X000X00080XX
TR1-C-1-B-2-A-H-B-2 060A000G00100XA
TR1-C-1-B-2-A-H-B-2 100A000G00200XA
TR1-C-1-B-2-A-I-D-2 020X000X00030XX
TR1-C-2-A-1-A-E-A-2-F 020A000G00050XX
TR1-C-2-A-1-A-F-B-2 080A000G00050XX
TR1-C-2-B-1-A-H-D-2 050X000X00100XX
TR1-C-2-B-1-A-H-D-2 070X000X00100XX
TR1-C-2-B-1-A-I-B-2 020X000X00050XX
TR1-C-2-B-1-A-J-D-2-F 030X000X00150XX
TR1-C-2-B-2-A-H-A-2 025X000X00200XX
TR1-C-2-B-2-A-H-B-2 030X000X00150XX
TR1-C-2-B-2-A-H-D-2 010X000X00100XX
TR1-C-2-B-2-A-I-B-2 040X000X00135XX
TR1-C-2-B-2-A-I-B-2 050X000X00140XX
TR1-C-2-B-2-A-I-B-2 100X000X00150XX
TR1-C-2-B-2-A-I-C-2 100A000G00050XA
TR1-C-2-B-2-A-I-D-2 040X000X00150XX
TR1-C-2-B-2-A-I-D-2 050X000X00025XX
TR1-C-2-B-2-A-I-D-2 050X000X00050XX
TR1-C-2-B-2-A-I-H-2 030X000X00060XX
TR1-C-2-B-2-A-J-D-2 010X000X00800XX
TR1-C-2-B-3-A-I-B-2 030X000X00100XX
TR1-C-2-B-3-A-I-B-2 030X000X00135XA
TR1-C-2-B-3-A-I-B-2 030X000X00135XX
TR1-C-2-B-3-A-I-D-2 050X000X00150XA
TR1-C-2-B-3-A-I-D-2 050X000X00200XA
TR1-C-2-B-5-A-H-B-2 060X000X00100XX
TR1-C-2-B-5-A-I-B-2 010X000X00050XX
TR1-C-2-B-5-A-I-B-2 010X000X00150XX
TR1-C-2-B-5-A-I-D-2 020X000X00050XX
TR1-C-2-B-5-A-I-D-2 020X000X00160XX
TR1-C-2-B-5-A-I-D-2 030X000X00050XX
TR1-C-2-B-5-A-J-D-2 030X000X00300XX
TR1-C-2-B-5-A-J-D-2 035X000X00100XX
TR1-C-2-B-6-A-H-B-2 050X000X00100XA
TR1-C-2-B-6-A-H-B-2 050X000X00100XX
TR1-C-3-A-2-A-I-D-2 030X000X00070XX
TR1-C-3-B-2-A-I-D-2 030X000X00090XX
TR1-C-3-B-5-C-J-D-2 020X000X00100XX
TR1-C-5-B-6-A-J-D-2 005X000X00080XX
TR1M-A-1-B-1-C-E 020C000X00100XA
TR1M-A-1-B-1-C-I 050X000X00100XA
TR1M-A-1-B-5-C-I 010X000X00080XA
TR1M-A-1-B-5-C-I 015X000X00050XX
TR1M-A-1-B-5-C-I 030X000X00060XX
TR1M-A-1-C-5-C-I 020X000X00130XX
TR1M-A-2-A-1-C-E 010X000X01000XX
TR1M-A-2-A-1-C-I 020X000X00050XX
TR1M-A-2-A-2-C-E 030X000X00100XX
TR1M-A-2-A-2-C-I 030X000X00700XX
TR1M-A-2-A-5-C-E 030X000X00200XX
TR1M-A-2-B-1-C-I 030X000X00050XX
TR1M-A-2-B-1-C-I 050X000G00200XX
TR1M-A-2-B-2-C-E 010X000X00050XA
TR1M-A-2-B-2-C-E 020X000X00100XX
TR1M-A-2-B-2-C-E 020X000X00150XX
TR1M-A-2-B-2-C-E 030X000X00050XA
TR1M-A-2-B-2-C-E 030X000X00060XX
TR1M-A-2-B-2-C-E 030X000X00150XX
TR1M-A-2-B-2-C-E 030X000X00200XX
TR1M-A-2-B-2-C-E 100X000X00060XX
TR1M-A-2-B-2-C-G 020X000X00100XX
TR1M-A-2-B-2-C-G 030X000X00400XX
TR1M-A-2-B-2-C-I 010X000X00400XX
TR1M-A-2-B-2-C-I 010X000X00600XX
TR1M-A-2-B-2-C-I 020X000X00100XX
TR1M-A-2-B-2-C-I 025X000X00250XX
TR1M-A-2-B-2-C-I 030X000X00300XX
TR1M-A-2-B-2-C-I 060X000X00100XX
TR1M-A-2-B-3-C-G 030X000X00200XX
TR1M-A-2-B-5-C-E 010X000X00090XX
TR1M-A-2-B-5-C-E 010X000X00100XA
TR1M-A-2-B-5-C-E 010X000X00100XX
TR1M-A-2-B-5-C-E 020X000X00050XX
TR1M-A-2-B-5-C-E 030X000X00100XX
TR1M-A-2-B-5-C-E 030X000X00350XX
TR1M-A-2-B-5-C-E 050X000X00400XX
TR1M-A-2-B-5-C-G 020X000X00100XX
TR1M-A-2-B-5-C-G 020X000X00800XX
TR1M-A-2-B-5-C-G 050X000G00200XA
TR1M-A-2-B-5-C-G 050X000X00200XA
TR1M-A-2-B-5-C-I 010A000X00200XX
TR1M-A-2-B-5-C-I 020X000X00100XX
TR1M-A-2-B-5-C-I 030X000X00050XX
TR1M-A-2-B-5-C-I 030X000X00100XX
TR1M-A-2-B-5-C-I 040X000X00150XA
TR1M-A-2-C-2-C-E 020X000X00200XX
TR1M-A-2-C-2-C-I 020X000X00050XX
TR1M-A-3-B-2-C-I 030X000X00400XX
TR1M-A-4-A-2-C-G 030X000X00100XX
TR1M-A-4-A-2-C-I 010X000X00150XA
TR1M-A-5-A-5-C-E 020X000X00100XX
TR1M-A-5-A-5-C-E 020X000X00200XX
TR1M-A-5-A-5-C-I 050X000X00500XX
TR1M-A-5-B-2-C-E 005X000X00050XA
TR1M-A-5-B-5-C-E 010X000X00100XA
TR1M-A-5-B-6-C-E 010X000X00100XX
TR1M-A-5-C-5-C-E 010X000X00100XA
TR1M-B-1-B-5-C-I-B-1 060X000X00060XX
TR1M-B-1-C-1-C-E-A-2 030A000G00060XX
TR1M-B-2-A-2-C-E-A-1 020X000X00040XA
TR1M-B-2-A-2-C-I-B-2 020X000X00200XX
TR1M-B-2-A-2-C-I-C-2 030A000G00200XX
TR1M-B-2-A-2-C-I-D-2 012X000X00150XX
TR1M-B-2-A-5-C-E-B-2 015X000X00050XX
TR1M-B-2-A-5-C-I-J-2 010B000G00100XX
TR1M-B-2-B-1-C-E-A-2 040X000X00150XX
TR1M-B-2-B-1-C-E-A-2 040X000X00250XX
TR1M-B-2-B-1-C-E-B-1 020X000X00250XX
TR1M-B-2-B-1-C-E-B-2 030X000X00100XX
TR1M-B-2-B-1-C-G-A-1 020X000X00060XA
TR1M-B-2-B-1-C-G-B-1 020X000X00100XX
TR1M-B-2-B-1-C-I-D-2 020X000X00250XX
TR1M-B-2-B-1-C-I-D-2 030X000X00350XX
TR1M-B-2-B-1-C-I-D-2 100X000X00350XX
TR1M-B-2-B-1-C-I-J-2 100A000G00200XA
TR1M-B-2-B-2-C-E-A-1 020X000X00050XX
TR1M-B-2-B-2-C-E-A-2 100X000X00050XX
TR1M-B-2-B-2-C-E-B-1 020X000X00100XX
TR1M-B-2-B-2-C-E-B-2 030X000X00550XX
TR1M-B-2-B-2-C-I-B-1 020X000X00060XX
TR1M-B-2-B-2-C-I-B-2 040X000X00200XX
TR1M-B-2-B-3-C-I-A-2 020A000X00180XX
TR1M-B-2-B-3-C-I-B-1 020X000X00050XX
TR1M-B-2-B-3-C-I-B-2 020A000X00300XX
TR1M-B-2-B-5-C-E-A-2 010X000X00100XX
TR1M-B-2-B-5-C-E-B-1 050X000X00100XX
TR1M-B-2-B-5-C-G-A-2 030X000X00050XA
TR1M-B-2-B-5-C-G-B-1 020X000X00100XX
TR1M-B-2-B-5-C-G-B-1 030X000X00085XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 015X000X00120XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 030X000X00150XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 060X000X00050XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 060X000X00100XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 060X000X00150XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 060X000X00250XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 100X000X00100XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-1 100X000X00250XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-2 010X000X00150XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-2 020X000X00200XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-2 030X000X00050XX
TR1M-B-2-B-5-C-I-B-2 100X000X00500XX
TR1M-B-3-B-2-C-I-B-2 050X000X00200XA
TR1M-B-5-A-5-C-G-D-2 010X000X00150XX
TR1M-B-5-B-2-C-G-B-1 020A000G00150XX
TR1M-B-5-B-5-C-G-D-1 010X000X00150XX
TR2-A-1-B-C-A-K 000X000X00200XX
TR2-A-1-B-C-C-Q 000X000X00550XA
TR2-A-2-A-C-A-K 000X000X00130XX
TR2-A-2-A-C-C-K 000X000X00100XX
TR2-A-2-B-C-A-K 000X000X00500XX
TR2-A-2-B-C-C-K 000X000X00125XX
TR2-A-2-B-C-C-K 000X000X00250XX
TR2-A-2-B-C-C-L 000X000X00150XX
TR2-A-2-B-C-C-L 000X000X00230XX
TR2-A-2-B-C-C-L 000X000X00250XX
TR2-A-2-B-C-C-L 000X000X00350XX
TR2-A-2-B-C-C-L 000X000X00800XX
TR2-A-3-B-C-A-K 000X000X00200XX
TR2-A-4-B-C-C-L 000X000X00200XX
TR2-A-4-B-E-C-L 000X000X00600XX
TR2-B-2-B-C-A-M-0-4 000X000X00300XX
TR2-B-2-B-C-A-M-0-4 000X000X00400XX
TR2-B-2-B-C-C-L-0-5 000X000X00300XX
TR2-B-2-B-E-A-K-0-4 000X000X00250XX
TR2-C-2-A-C-B-L-D-2 000X050X00300XX
TR2-C-2-B-C-A-K-D-2 000X050X00250XX
TR2-C-2-B-C-A-K-D-2 000X070X00100XX
TR2-C-2-B-C-A-K-D-2 000X070X00230XX
TR2-C-2-B-C-C-K-D-2 000X100X00400XX
TR2-C-2-B-C-C-L-D-2 000X050X00150XX
TR2-C-2-B-H-C-L-C-2 000X100X00100XX
TR2-C-2-B-H-C-L-D-2 000X100X00400XX
TR2-C-3-B-E-A-L-D-2 000X070X00200XX
TR2-C-4-B-C-A-K-D-2 000X070X00100XX
TR2-C-4-B-C-A-K-D-2 000X070X00230XX
TR2-C-4-B-C-A-K-D-2 000X100X00100XX
TR2-C-4-B-C-C-K-D-2 000X144X00145XX
TR2-C-5-B-C-A-L-D-2 000X100X00100XX
TR5-B-1-B-2-Q-I-B-3 030X000X00015XX
TR5-B-1-B-5-Q-H-P-3 010X000X00015XX
TR5-B-1-B-5-Q-I-B-3 020X000X00030XX
TR5-B-1-B-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX
TR5-B-1-B-5-Q-I-B-3 030X000X00025XX
TR5-B-1-B-5-Q-I-B-3 060X000X00035XX
TR5-B-1-B-5-Q-I-P-3 010X000X00025XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 030X000X00010XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 030X000X00015XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 030X000X00040XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 100A000X00010XX
TR5-B-1-B-5-Q-J-B-3 100X000X00010XX
TR5-B-2-A-1-Q-H-B-3 033X000X00015XX
TR5-B-2-A-3-Q-I-B-3 020X000X00025XA
TR5-B-2-B-1-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TR5-B-2-B-2-Q-I-B-3 030X000X00015XX
TR5-B-2-B-2-Q-I-B-3 050X000X00025XX
TR5-B-2-B-2-Q-I-B-3 100X000X00025XX
TR5-B-2-B-2-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TR5-B-2-B-3-Q-I-B-3 030X000X00025XX
TR5-B-2-B-3-Q-I-B-3 070X000X00015XX
TR5-B-2-B-3-Q-I-B-3 100X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-H-B-3 100X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-H-O-3 100X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 010X000X00010XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 010X000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 015X000X00010XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 015X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00035XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 030X000X00020XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 035X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 040X000X00035XX