Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR2-B-2-B-C-C-K-0-4 000X000X00600XA
TR5-B-2-B-3-Q-J-P-3 100X000X00010XX
T4A-1-K-5-A-G 100X000X00000XX
TC1M-B-1-K-2-F-E-A-1 010A000X00050XX
AC6-C-1-K-C-C-J-D-2 000X150X00300AX
TC1M-A-1-J-5-C-D 030X000X00100XX
TCM-GF-2-J-0-A-0-T-D 020X000X00020XX
TR6-B-1-B-C-C-J-D-2 000X000X00250XX
TR6-B-1-B-C-C-J-D-2 000X000X00450XX
TR6-C-2-B-C-C-J-D-2 000X050X00150XX
T4A-1-J-6-A-H 020X000X00000XA
GTF-50-480-2-1-0-0 1-H-M  
556-2-0-2-2    
1250-D-RRR-00050-0-G   
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 060X000X00015XX
TCM-CC-1-J-5-A-0-T-A 015X000X00005XX
ME3-6-M-P15C-1-0-L 2130X000X00
W32-6-M-P03M-1-4-D 2130X000X00
MN1-6-M-B35U-1-4-E 2130X000X00
TC1-C-2-J-5-A-E-C-2 020X000X00060XX
T4A-1-J-5-A-G 005A000X00000XA
TR6-D-3-B-C-C-I-D-2 000X000X00050XX
TC1M-B-2-J-2-C-D-B-2 020X000X00300XX
ME2-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00
MN0-6-M-P10M-1-5-0 2130X000X00
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 025X000X00015XA
TC6M-B-1-J-C-C-I-D-1 000X000X00320XX
TR6-D-3-B-C-C-I-D-2 000X000X00050XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00800XX
TC1-C-1-J-5-A-F-C-2 040X000X00150XX
TR1-B-1-B-5-A-H-B-2 020X000X00100XA
PM-I-12-F-0050-X 0000X000XX02XXX
TCI-B-1-K-0-F-G 000X000X00900XA
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1-F 000X000X00300XA
TR1-A-2-B-2-A-I 005X000X00100XX
TC6-A-1-K-C-C-K 000X000X00220XX
TR1-A-2-B-5-A-J 020X000X00100XX
MD1-5-H-B07C-1-4-D 2130X000X00
MD2-5-H-B07C-1-4-D 2130X000X00
MD3-5-H-B07C-1-0-L 2130X000X00
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00230XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00250XX
PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX03XXX
M32-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00
M32-6-M-B14C-1-4-D 2130X000X00
TC6-B-1-J-C-C-K-D-2 000X000X00350XX
TC2-A-1-K-C-F-Q 000X000X00400XX
TR6-B-4-B-C-C-J-D-2 000X000X00150XX
TR1-B-2-B-2-A-J-C-2 030X000G00150XX
W21-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00
TR1M-A-2-B-1-C-I 050X000G00150XX
TCM-CC-1-J-0-A-0-T-F 030X000X00005XX
TCM-GF-1-J-5-D-0-S-A 010X000X00020XX
TRI-B-1-B-0-C-I 000X000X00340XX
TR1M-A-2-B-1-C-I 060X000G00150XX
TR6-B-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00450XX
TR1-C-2-B-2-A-I-B-2 010X000X00050XX
TC5-V-1-J-5-Q-J-P-3 030X000X00010XX
TRM-GF-2-B-0-D-0-T-I 000X000X00015XX
T4F-1-J-5-A-L 020D000X00000XA
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 030X000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-B-3 030X000X00025XX
M22-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00
TR1-B-2-B-1-A-I-D-2 030X000X00150XX
CM-K30M-F-S 2130X000X30  
TR1-B-2-B-1-A-I-D-2 030X000X00250XX
TCM-CC-1-J-0-A-0-T-E 015X000X00010XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00200XA
TC6-A-3-J-C-C-L 000X000X00490XX
TC6-A-3-J-C-C-L 000X000X00370XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-G-1 030X000X00200XA
TR6-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00200XX
LT-B-0300-P 0000X000E00  
LT-B-0750-S 0000X000E00  
LT-B-0600-S 0000X000E00  
TC6M-B-1-J-C-C-J-B-1 000X000X01700XX
TC2-A-1-K-C-A-K 000X000X00500XX
TC7M-B-2-J-0-C-I-B-2 000B000X00300XA
TC1M-B-1-J-6-C-E-A-1 020X000X00200XX
TR6-D-1-B-C-A-J-D-2 000X000X00180XX
TR1-A-1-B-5-A-I 015X000X00100XX
TR2-D-2-B-C-C-L-D-2 000X000X00300XA
TR1M-B-2-B-5-C-E-G-2 020X000X00050XX
TC1M-B-1-J-5-C-E-G-2 020X000X00050XX
TC5-V-2-J-2-Q-I-B-3 030X000X00015XA
TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 100X000X00100XX
TC1-A-1-J-5-A-F 050X000X00100XX
TC7M-A-1-J-0-C-E 000A000X00200XA
TC1M-A-1-J-5-C-B 020A000G00200XA
TC1M-A-1-J-2-C-D 050X000X00100XX
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 050X000X00005XX
M31-6-M-B05D-4-4-D 2130X000X00
TC6-B-1-K-C-F-I-B-1 000X000X00300XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 050X000X00100XX
TC1M-B-3-J-6-C-I-B-2 050X000X00200XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 010X000X08000XX
PM-I-12-F-0900-X 0000X000XX03XXX
PC-H-0150 0000X000I00  
TC1M-A-1-K-5-F-D 010X000X00100XX