Econex Vietnam, Thiết bị truyền động điện  AR2B3152-S, Đại lý chính hãng Econex Vietnam

 

100% Italy
 Origin
Econex Vietnam Electric actuator
 Model: AR2B3152-S
 115V/50-60Hz - 60s/90° - 20 Nm pot.
 2.5 kOhm - n. 2 aux. micro - Auto/Man