Dwyer Việt Nam, E+H Việt Nam

100% USA Origin Dwyer Việt Nam Dwyer Vietnam IEF-SN-10
 Flow Sensor / Transmitter
100% USA Origin Dwyer Việt Nam Dwyer Vietnam FS-2
 Flow switch sensor
100% Germany Origin E+H Việt Nam E+H Vietnam Code: PMP71-ABB1P12GAAAU
 Description: PMP71-Q6F6/0
 Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
100% Germany Origin E+H Việt Nam E+H Vietnam Code: PMP71-ABB1PI1GAAAU
 Description: PMP71-9A4L7/101
 Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
100% Germany Origin E+H Việt Nam E+H Vietnam Code: PMP71-ABA1P11GAAAU
 Description: PMP71-2EP7/0
 Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
100% Germany Origin E+H Việt Nam E+H Vietnam Code: PMP71-ABA1H31GAAAU
 Description: PMP71-8Q41/0
 Pressure transmitter with ceramic and metal sensors

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

 

Dwyer IEF-SN-10, Dwyer FS-2, PMP71-ABB1P12GAAAU, PMP71-Q6F6/0, PMP71-ABB1PI1GAAAU, PMP71-9A4L7/101, PMP71-ABA1P11GAAAU, PMP71-2EP7/0, PMP71-ABA1H31GAAAU, PMP71-8Q41/0, Đại lý Dwyer Việt Nam, Đại lý E+H Việt Nam