Advanced Energy Product Lines - Trek and Monroe Việt Nam

Giải pháp khuếch đại và tĩnh điện Trek and Monroe Việt Nam

Advanced Energy đã mua lại các dòng sản phẩm của Trek và Monroe vào năm 2018. Các dòng sản phẩm này cung cấp các giải pháp đo lường, phát hiện tĩnh điện 1 cách chính xác và mang lại lợi nhuận, hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng bán dẫn, hàng không vũ trụ, ô tô, y tế, quốc phòng, PV năng lượng mặt trời, thử nghiệm và đo lường. Dòng sản phẩm AE Trek cũng cung cấp bộ khuếch đại điện áp cao và bộ nguồn.

Gồm 3 dòng sản phẩm chính:

  • Bộ khuếch đại điện áp cao

Bộ khuếch đại điện áp cao của Trek cung cấp nhiều dải điện áp và dòng điện để đáp ứng các ứng dụng có nhu cầu khắt khe nhất. Bảo vệ chống ngắn mạch đầu ra và quá điện áp.

  • Vôn kế tĩnh điện

Vôn kế tĩnh điện Trek và Monroe của Advanced Energy cho phép đo chính xác điện thế bề mặt (điện áp) trên vật liệu. Chọn trong số các vôn kế tiếp xúc và không tiếp xúc và bộ điều khiển trên bo mạch. Các tùy chọn thăm dò khác nhau cũng có sẵn.

  • Xả tĩnh điện/ phóng tĩnh điện (ESD)

Giải pháp đo lường và điều khiển phóng điện (ESD) bao gồm màn hình tấm sạc, cảm biến, máy đo điện trở suất và vôn kế. Màn hình theo dõi, đo lường, xác định vị trí và kiểm tra tĩnh điện đáng tin cậy.

 

Danh mục sản phẩm Trek and Monroe Việt Nam

Code Mô Tả TV Group Sản phẩm 
Trek 623B Bộ khuếch đại điện áp cao High Voltage Amplifiers 
Trek 609E-6
Trek 677B
Trek 5/80
Trek PD05034
Trek 610E
Trek 609B-3
Trek 10/10B-HS
Trek 10/40A-HS
Trek PD07016
Trek 20/20C
Trek 20/20C-HS
Trek 30/20A
Trek 40/15
Trek 50/12
Trek 2100HF
Trek 603
Trek PZD350A M/S
Trek PZD2000A
Trek 2200 Series
Trek PZD700A Piezo Driver and Amplifier
Trek PZD700A M/S Piezo Driver and Ampifier
Trek 601C
Trek PZD350A
Trek 615-10
Trek Infinitron 820 Vôn kế tĩnh điện Electrostatic Voltmeters
Trek Infinitron 821HH
Trek 323
Trek 320C
Trek 325
Trek 341B
Trek 344
Trek 347
Trek 370
Trek 706B
Trek P0865
Trek on- board controllers
Monroe 282 Series Xả tĩnh điện Electrostatic Discharge
Monroe 287B
Monroe 288C
Trek 156A
Trek 157
Trek 158A
Trek PD04002A
Monroe 291 Máy đo điện trở suất Resistivity Meters
Trek 152-1
Trek 520 Series Vôn kế và cảm biến đo điện áp tĩnh điện ESD Voltmeters and Sensors
Trek 541A
Trek 542A
Trek 875
Trek 876 and 884
Monroe 177A Máy đo điện trở bề mặt/ Thiết bị đo điện trường tĩnh điện cầm tay  Fieldmeters
Monroe 257D
Monroe 281
Monroe 282 Series
Monroe 284

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá