Danh mục sản phẩm ONICON - Đại lý ONICON Việt Nam

F-1000 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon TURBINE FLOW METERS Lưu lượng kế tuabin
F-1500 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon INSERTION TURBINE FLOW METER FOR STEAM Lưu lượng kế đo hơi nước tua bin
F-3500 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Insertion Electromagnetic Flow Meter Lưu lượng kế điện từ
FT-3100 / F-3200 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Inline Electromagnetic Flow Meters Lưu lượng kế điện từ
F-4300 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon CLAMP-ON ULTRASONIC FLOW METER Lưu lượng kế siêu âm
F-4400 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon CLAMP-ON PORTABLE ULTRASONIC FLOW METER Lưu lượng kế siêu âm
F-4600 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon WETTED ULTRASONIC INLINE FLOW METER Lưu lượng kế siêu âm
F-5400 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Thermal Mass Flow Meter Lưu lượng kế khối lượng nhiệt
F-5500 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Thermal Mass Flow Meters Lưu lượng kế khối lượng nhiệt
F-2600 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Inline Vortex Flow Meters Lưu lượng kế dòng xoáy
F-2700 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Insertion Vortex Flow Meters Lưu lượng kế dòng xoáy
SYS-20 ONICON Vietnam, đồng hồ lưu lượng Onicon, Đồng hồ đo năng lượng Onicon System-20 BTU Meter Thiết bị đo năng lượng
SYS-10 ONICON Vietnam, đồng hồ lưu lượng Onicon, Đồng hồ đo năng lượng Onicon System-10 BTU Meter Thiết bị đo năng lượng
SYS-40 ONICON Vietnam, đồng hồ lưu lượng Onicon, Đồng hồ đo năng lượng Onicon SYSTEM-40 BTU MEASUREMENT SYSTEM Thiết bị đo năng lượng
D-100 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Flow Meter Displays Lưu lượng kế
D-1200 ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon Multi-flow Meter Display Lưu lượng kế
ELECTRA-flo ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Thermal Airflow Measurement Probe Array Thiết bị đo luồng nhiệt khí
ELECTRA-flo/CM ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Thermal Airflow Measurement Station Thiết bị đo luồng nhiệt khí
ELECTRA-flo/SD ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Thermal Airflow & Temperature Measurement System Thiết bị đo luồng nhiệt khí
ELECTRA-flo/FI ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Thermal Fan Inlet Airflow Measurement Probe Thiết bị đo luồng nhiệt khí
VOLU-trol/E ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Thermal Measurement and Control Station Thiết bị đo và kiểm soát nhiệt
VOLU-probe ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Pitot Airflow Measurement Traverse Probe Đầu dò đo lưu lượng khí
VOLU-probe/VS ONICON Vietnam, máy đo lưu lượng khí Onicon, cảm biến lưu lượng khí Onicon Pitot Airflow Measurement Traverse Station Trạm đo lưu lượng khí
VOLU-probe/FI ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon Pitot Fan Inlet Airflow Measurement Probe Đầu dò đo lưu lượng khí
FAN-E ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon Pitot Airflow Measurement Station Trạm đo lưu lượng khí
VOLU-trol/F ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon Measurement and Control Station Trạm đo và kiểm soát
OAM II ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon Outdoor Airflow Measurement System Hệ thống đo luồng khí ngoài trời
OAM II-AFS ONICON Vietnam, đo lưu lượng khí Onicon Airflow Station Trạm khí
SOAP ONICON Vietnam, dầu dò onicon Static Outside Air Probe Đầu dò không khí tĩnh bên ngoài
SAP ONICON Vietnam, dầu dò onicon Static Air Pressure Sensors Cảm biến áp suất không khí tĩnh
STAT ONICON Vietnam, dầu dò onicon Static Pressure Traverse Probe Đầu dò áp suất tĩnh
SENTRY ONICON Vietnam, điều khiển áp suất Onicon Room Pressurization Monitor Thiết bị đo áp suất phòng
VELTRON DPT2500-plus ONICON Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu Transmitter Bộ truyền tín hiệu Onicon
VELTRON DPT-plus ONICON Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu Transmitter Bộ truyền tín hiệu Onicon
VELTRON DPT II ONICON Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu Transmitter Bộ truyền tín hiệu Onicon

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

ONICON Vietnam, cảm biến đo lưu lượng Onicon, thiết bị đo lưu lượng Onicon