Danh mục sản phẩm Hubner Giessen Việt Nam, Đại lý Hubner Giessen Việt Nam

Hubner Giessen phát triển các sản phẩm và giải pháp có xuất xứ từ Đức cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt. Các bộ mã hóa thông minh đóng góp quan trọng vào tự động hóa và Công nghiệp 4.0.

Liên hệ để được tư vấn và báo giá:

No. Model Mô tả
1 FG 41 SIL 3 / FGH 41 SIL 3 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
2 FG INOX / FGHJ INOX Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
3 FG 40 / FGH(J) 40 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
4 FG 40 Ex Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
5 FGHJ 5 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
6 FGH 6 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
7 FGH 8 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
8 FGH 14 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
9 FG 2 / FGHJ 2 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
10 MAGA absolute Singleturn Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
11 MAG incremental Hubner Giessen Magnetic encoders, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung từ tính
12 UOM(HJ) 4L / UOM(HJ) 41L SIL 2 (basic unit U-ONE-LWL) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
13 UO-EM-D2 / UO-EM-D41 SIL 2 (FOC decoder module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
14 UO-EM-ERC (position switch module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
15 UO-EM-EGS4 / UO-EM-EGS41 SIL 2 (speed switch module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
16 UO-EM-AM... (absolute encoder module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
17 UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
18 UO-EM-FG4 (incremental encoder module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
19 AS…H 60 Singleturn Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
20 AL... 40 Singleturn Looper Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
21 AM... 40 / AM...H 40 (Multiturn) Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
22 AM... 41 SIL 3 / AM...H 41 SIL 3 (Multiturn) Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
23 AS…H 60 Singleturn Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
24 ERC 40 Hubner Giessen Electronic position switches, Công tắc vị trí điện tử  , Hubner Giessen Vietnam
25 EGS 40 / EGSH(J) 40 Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam
26 EGS 41 SIL 2 / EGSH(J) 41 SIL 2 Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam
27 EGS 2 / EGSHJ 2 Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam
28 TDP Tacho generator Hubner Giessen, máy phát tốc, Hubner Giessen Vietnam
29 GN (DC motors) DC motors, mô tơ DC, động cơ DC , Hubner Giessen Vietnam , Motor Hubner Giessen 
30 DSG P (generators) Three-phase synchronous generator, máy phát điện xoay chiều 3 pha, máy phát điện đồng bộ 3 pha,  Hubner Giessen Vietnam, synchronous generator Hubner Giessen

 

Danh mục sản phẩm Hubner Giessen Việt Nam, Đại lý Hubner Giessen Việt Nam, Hubner Giessen Việt Nam, Hubner Giessen Vietnam