Danh mục sản phẩm Hãng ITEC Việt Nam, Đại lý ITEC Việt Nam

Liên hệ để được tư vấn và báo giá:

Models Name of products Vietnamese name Brand name
P101 All SS pressure gauge, >100 mm diameter  Đồng hồ áp suất All SS, đường kính >100 mm ITEC Vietnam, đại lý phân phối Itec , đồng hồ áp suất Itec, ITEC pressure gaue

 
P102 All SS pressure gauge with external zero adjustment Đồng hồ áp suất All SS có nút điều chỉnh về mức 0
P103 All SS pressure gauge, >=100 mm diameter Đồng hồ áp suất All SS, đường kính >=100 mm
P104 All stainless-steel pressure gauge, DIN style case Đồng hồ áp suất thép không gỉ, DIN
P105 PP case pressure gauge Đồng hồ áp suất PP
P201 All SS solid front pressure gauge, >100 mm diameter Đồng hồ áp suất bề mặt rắn-All SS, đường kính >100 mm
P202 All SS solid front pressure gauge, with external zero adjustment Đồng hồ áp suất bề mặt rắn-All SS, có nút điều chỉnh về mức 0
P203 All SS solid front pressure gauge, <100 mm diameter Đồng hồ áp suất bề mặt rắn-All SS, đường kính <100 mm
P204 Phenol case solid front pressure gauge, turret design Đồng hồ đo áp suất bề mặt vỏ Phenol có đầu rơvonve
P301 Differential pressure gauge, double diaphragm type Đồng hồ chênh áp loại màn ngăn đôi
P302 Differential pressure gauge, single diaphragm type Đồng hồ chênh áp loại màn ngăn đơn
P303 Differential pressure gauge Đồng hồ chênh áp
P401 Differential pressure gauge, piston operated Đồng hồ chênh áp, hoạt động bằng piston
P501 All SS pressure gauge, electric contact type, dome style Đồng hồ đo áp suất All SS, tiếp điểm điện, hình mái vòm
P502 All SS pressure gauge, electric contact type, hi-version case Đồng hồ đo áp suất All SS, tiếp điểm điện, hi-version case
P503 Transmitter pressure gauge Máy phát áp suất
P504 Micro switch pressure gauge, indicating switch Đồng hồ đo áp suất công tắc vi mô, công tắc chỉ thị
P601, P602, P603, P604 All SS pressure gauge, capsule type Đồng hồ áp suất kiểu màng
P701 Sanitary pressure gauge, diaphragm seal Đồng hồ đo áp suất màng- Sanitary
P702 Homogenizer pressure gauge Đồng hồ đo áp suất homogenizer
P703, P704, P705 Integral diaphragm seal gauge, threaded Đồng hồ đo màng tích hợp
P801 SS case test gauge (Acc. ±0.25%) Áp kế hiệu chỉnh SS case (Acc. ±0.25%)
P802 Adjustable dead band pressure gauge Đồng hồ đo áp suất dead band có thể điều chỉnh
P803 Mud gauge  Máy đo độ bùn
P804 Edge wise draft gauge đồng hồ đo phác thảo cạnh
P901 Utility pressure gauge  Đồng hồ đo áp suất tiện ích
S101 Commercial pressure switch Công tắc áp suất thương nghiệp ITEC Vietnam, đại lý phân phối Itec , ITEC pressure switch, Công tắc áp suất Itec
S102 Weatherproof pressure switch, adjustable differential Công tắc áp suất chịu áp lực thời tiết, điều chỉnh vi sai
S103 Miniature pressure switch Công tắc áp suất nhỏ xíu
S104 Miniature pressure switch, internal adjustment Công tắc áp suất nhỏ, nội chỉnh
S105 Miniature pressure switch, OEM industry Công tắc áp suất nhỏ, dùng trong công nghiệp OEM
S201 Weatherproof pressure switch, high accuracy & repeatability type Công tắc đo áp suất dưới áp lực thời tiết, độ chính xác cao và độ tuần hoàn cao
S202 Differential pressure switch Công tắc đo áp suất chệnh lệch
S203 High pressure switch Công tắc đo áp suất cao
S301 Flame proof pressure switch, high accuracy & repeatability Công tắc đo áp suất chống cháy, độ chính xác và độ tuần hoàn cao
S302 Flame proof differential pressure switch cống tắc đo áp suất chệnh lệch, chống cháy
S303 Flame proof high pressure switch Công tắc đo áp suất cao, chống cháy
T101, T102, T103, T104, T105 Industrial Thermocouple assembly  Cặp nhiệt cảm biến công nghiệp ITEC Vietnam, đại lý phân phối Itec , ITEC temperature gauge, ITEC thermowell, đồng hồ đo nhiệt ITEC,  cảm biến đo nhiệt ITEC
T201 Thermocouple spare-insert, bare element Cặp nhiệt cảm biến có nhánh phụ, dùng cho bộ phận trơn
T202 Thermocouple sensor, with transition joint Cặp nhiệt cảm biến, đầu nối chuyển tiếp
T203 Thermocouple sensor, with plug & jack connector Cặp nhiệt cảm biến, giắc cắm và đầu nối
T204, T206, T205, T208 Thermocouple spare-insert Cặp nhiệt có nhánh phụ
T207 Thermocouple sensor, for bearing temperature Cặp nhiệt cảm biến, chịu nhiệt
T301 Surface-mount Thermocouple assembly, Weld-pad mounting Cặp nhiệt cảm biến nhiệt độ bề mặt, mối hàn
T302 High-temperature Thermocouple assembly, with threaded connection Cảm biến bộ phận chịu nhiệt cao, kết nối luồng
T303 High-temperature Thermocouple assembly, with flanged connection Cảm biến bộ phận chịu nhiệt cao, khớp bích
W101, W102, W103, W104, W105, W201, W202, W203, W204, W205, W206 Thermo wells Lỗ đo nhiệt
L201 Magnetic level indicator Đồng hồ đo mức từ tính ITEC Vietnam, đại lý phân phối Itec , ITEC Level switch, ITEC level indicator, công tắc mức ITEC, đồng hồ đo mức ITEC
L202 Glass level indicator, reflex Đồng hồ đo mức dạng kính phản xạ
L203 Glass level indicator, transparent Đồng hồ đo mức dạng kính trong suốt
L204 Tubular level gauge Máy đo mức bằng ống thủy
L205 Level indicator, float & board Chỉ báo mức kiểu phao và board
L101 Level switch, SS float, side mounted Công tắc mức gắn bên cạnh phao SS
L102 Level switch, SS float, top mounted Công tắc mức gắn trên cùng phao SS
L103 Level switch, top mounted, with adjustable set points  Công tắc mức chất lỏng, phao lắp trên đầu SS với các điểm có thể điều chỉnh
L301 Level switch, miniature, stainless steel, side/top mounted Công tắc mức gắn bên cạnh hoặc trên cùng, thép không ghỉ
L302 Level switch, miniature, plastic, side/top mounted Công tắc mức gắn trên cùng bằng nhựa, nhỏ
L303 Level switch, cable float, top mounted Công tắc mức gắn trên cùng, phao cáp
L304 Level switch, cable float công tắc mức, phao cáp
V101 Isolation needle valve Van kim cách ly ITEC Vietnam, đại lý phân phối Itec , ITEC valve, ITEC connector and acessories,van ITEC, khớp nối và phụ kiện ITEC
V102 Block & bleed valves Van chặn và van xả
V103 Multi-port valves Van đa cổng
V104 Miniature valves, double bonnet Van thu nhỏ, nắp ca-pô đôi
V105 Miniature valves, single bonnet Van thu nhỏ, nắp ca-pô đơn
V201 Ball Valves Van bi
V202 NRV / Check valves Van 1 chiều
V203 Needle Valves, compression fitting ends Van kim nối ống khí nén
M102 Two valve manifolds Van đa tạp 2 cửa
M103 Three valve manifolds Van đa tạp 3 cửa
M104 Four valve manifolds Van đa tạp 4 cửa
M105 Five valve manifolds Van đa tạp 5 cửa
F101 Union Straight Khớp nối
F102 Union Reducer Khớp nối giảm tốc
F103 Union Bulk-head Khớp nối vách ngăn
F104 Union Elbow Khớp nối khủy
F105 Union Tee Khớp nối chữ T
F106 Union Cross Khớp nối chéo
F201 Male connector Khớp nối ren ngoài
F203 Male Bulk-head connector Khớp nối vách ngăn ren ngoài
F204 Male Elbow Khớp nối khủy ren ngoài
F205 Male Branch Tee Khớp nối chữ T ren ngoài 
F207 Male Run Te Khớp nối run T ren ngoài
F301 Female connector Khớp nối ren trong
F303 Female Bulk-head connector Khớp nối vách ngăn ren trong
F304 Female Elbow Khớp nối khủy ren trong
F305 Female Branch Tee Khớp nối chữ T ren trong
F307 Female Run Tee Khớp nối run T ren trong
F401 Socket-weld connector đầu nối được hàn ở trụ khớp
F402 Butt-weld connector đầu nối được hàn ở giáp nối
F404 Socket-weld elbow connector Đầu nối được hàn ở khuỷu
F509 Tube end reducer Bộ giảm tốc
F510 Cap Nắp
F511 Plug Phích cắm

 

Danh mục sản phẩm Hãng ITEC Việt Nam, Đại lý ITEC Việt Nam, ITEC Việt Nam, ITEC Vietnam