Danh mục sản phẩm Baykee Việt Nam

Pitesco là đại lý chính thức của Baykee tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Thiết bị Baykee chính hãng với giá tốt nhất thị trường.

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Product name

Baykee Model

Brand

   

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-48V 50A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

   

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-48V 100A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

   

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-192V 50A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

   

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-192V 100A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

   

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-384V 50A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

   

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-384V 100A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

   

 

 

 

   

Product name

Baykee Model

Brand

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 15K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 20K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 30K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 40K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 50K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P -60K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 80K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 100K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 120K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 160K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 200K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 300K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

uninterruptible power supply system

HTT-P 400K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

 

 

 

   

Product name

Baykee Model

Capacity

Power Watt

Brand

Double conversion on-line  UPS

CHP3010K

10kVA

8kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3015K

15kVA

12kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3020K

20kVA

16kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3025K

25kVA

20kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3030K

30kVA

24kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3040K

40kVA

32kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3050K

50kVA

40kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3060K

60kVA

48kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3080K

80kVA

64kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3100K

100kVA

80kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3120K

120kVA

96kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3160K

160kVA

128kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3200K

200kVA

160kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3250K

250kVA

200kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3300K

300kVA

240kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3400K

400kVA

320kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3500K

500kVA

400kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3600K

600kVA

480kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

 

 

 

 

Product name

Baykee Model

Capacity

Power Watt

Brand

digital controlled UPS

MP1101K

1kVA

0.8kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1102K

2kVA

1.6kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1103K

3kVA

2.4kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1104K

4kVA

3.2kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1106K

6kVA

4.8kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1108K

8kVA

6.4kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1110K

10kVA

8kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1115K

15kVA

12kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1120K

20kVA

16kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1130K

30kVA

24kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

         

Product name

Baykee Model

Capacity

Power Watt

Brand

high frequency UPS

HS-1KS / HS-1KH

1kVA

800W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-2KS / HS-2KH

2kVA

1600kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-3KS / HS-3KH

3kVA

2400W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-6KS / HS-6KH

6kW

4800W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-10KS / HS-10KH

10kW

8000W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HTS-10KH

 -

-

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HTS-15KH

15kW

12kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HTS-20KH

20kW

16kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

         

Product name

Baykee Model

Capacity

Brand

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-10kVA

10kVA/8kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-15kVA

15kVA/12kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-20kVA

20kVA/16kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-30kVA

30kVA/30kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-40kVA

40kVA/36kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-50kVA

50kVA/45kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-60kVA

60kVA/60kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-80kVA

80kVA/72kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-100kVA

100kVA/90kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-120kVA

120kVA/108kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-150kVA

150kVA/135kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-200kVA

200kVA/180kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-300kVA

300kVA/270kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-400kVA

400kVA/360kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-500kVA

500kVA/450kW

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

 

 

 

 

 

Product name

Baykee Model

Brand

   

6-module cabinet UPS

BKH060K/10

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

6-module cabinet UPS

BKH090/15

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

6-module cabinet UPS

BKH120/20

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

10-module cabinet

BKH100K/10

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

10-module cabinet

BKH150/15

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   

10-module cabinet

BKH200/20

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

   
         

Product name

Baykee Model

Capacity

Brand

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HW-1K

1kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HW-2K

2kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HW-3K

3kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-1000VA

800W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-1500VA

1200W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-2000VA

1600W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-3000VA

2400W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-4000VA

3200W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-5000VA

4000W

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

 
         

Product name

Baykee BK11 Model

Nominal Capacity(KVA)

Brand

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-0.5KVA

0,5

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-1KVA

1

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-1.5KVA

1,5

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-2KVA

2

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-2.5KVA

2,5

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-3KVA

3

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-3.7KVA

3,7

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-4KVA

4

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-5KVA

5

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-6KVA

6

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-7KVA

7

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-8KVA

8

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-9KVA

9

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-10KVA

10

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-10KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-20KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-30KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-55KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-80KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-120KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-150KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-180KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-250KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-300KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-400KW

 

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

 
         
         

Product name

Baykee Model

Nominal Power

Rated Power

Brand

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-10KVA

10KVA

8KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-15KVA

15KVA

12KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-20KVA

20KVA

16KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-30KVA

30KVA

24KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-50KVA

50KVA

40KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-60KVA

60KVA

48KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-80KVA

80KVA

64KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS- 100KVA

100KVA

80KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS- 200KVA

200KVA

160KW

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

 

Baykee, Baykee Vietnam, Baykee Việt Nam