Pitesco là Đại lý Stromag Việt Nam

List code Stromag Vietnam: 51_110_DZM1Z_889, 51_48_BM2Z_899, 51_48_BM_499, 51_6.5_NM0Z_499

100% Germany Origin Stromag Việt Nam Stromag Vietnam 51_110_DZM1Z_889
 Stromag geared cam limit switch series: 51
 type : 110 DZM - 899
 size : 1D/1
 Form : B3 - aluminium angle foot
 protection: IP 66 - modular housing - with following cam discs:
 contact 1 - 5: 30° contact 6 - 7: 40° contact 8: 60°
 - with cable gland M25 x 1,5
 - Execution same as supplied under order ref. no. 186752/30 –
100% Germany Origin Stromag Việt Nam Stromag Vietnam 51_48_BM2Z_899
 Stromag geared cam limit switch series : 51
 type : 48 BM2Z - 899
 size : 2D/2
 form : B3 - aluminium angle foot –
 protection : IP 66 - modular housing –
 with following cam discs: contact 1 - 5: 30° contact 6 - 7: 40° contact 8: 60°
 - with cable gland M25 x 1,5
 - Execution same as supplied under order ref. no. 186752/10 –
100% Germany Origin Stromag Việt Nam Stromag Vietnam 51_48_BM_499
 Stromag Geared cam limit switch series : 51
 type : 48 BM - 499 size
 size : 2B/0
 form : B3 - aluminium angle foot –
 protection : IP 66 - modular housing –
 - with 30° cam discs with cable gland M25 x 1,5
 - Execution same as supplied under old order ref. no. 186752/20 –
100% Germany Origin Stromag Việt Nam Stromag Vietnam 51_6.5_NM0Z_499
 Stromag geared cam limit switch series : 51
 type : 6.5 NM - 499 size : 1B/0
 form : B3 - aluminium angle foot - protection : IP 66 - modular housing
 - with 30° cam discs with cable gland M25 x 1,5
 - Execution same as supplied under order ref. no. 186752/40

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Stromag Vietnam: 51_110_DZM1Z_889, 51_48_BM2Z_899, 51_48_BM_499, 51_6.5_NM0Z_499

 

Đại lý Stromag Việt Nam, Stromag Vietnam, Stromag Việt Nam, 51_110_DZM1Z_889, 51_48_BM2Z_899, 51_48_BM_499, 51_6.5_NM0Z_499