Đại lý FSI Technologies Việt Nam

Pitesco là đại lý chính thức của FSI Technologies tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Thiết bị FSI Technologies Vietnam chính hãng với giá tốt nhất thị trường.

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Models Name of products Vietnamese name Brand name
RSE series Solid Shaft Encoder bộ mã hóa vòng quay trục rắn/ encoder vòng quay trục rắn FSI Technologies Inc. Vietnam
HDE series FSI Technologies Inc. Vietnam
ESE series FSI Technologies Inc. Vietnam
MBR series FSI Technologies Inc. Vietnam
Defender series FSI Technologies Inc. Vietnam
TuffCoder series FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-40-12 Kwangwoo Solid Shaft Encoder bộ mã hóa vòng quay trục rắn Kwangwoo/ encoder vòng quay trục rắn Kwangwoo FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-60-16 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-60-18 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-60-20 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-60-22 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-60-56 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-60-56 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-66-60 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-80-30 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIB-A1-36 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIA-30-50 Hollow Shaft Encoders bộ mã hóa trục rỗng/ encoder trục rỗng FSI Technologies Inc. Vietnam
RIA-38-52 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIA-40-08 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIA-40-10 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIA-60-54 FSI Technologies Inc. Vietnam
 RIA-80-24 FSI Technologies Inc. Vietnam
 RIA-80-24 FSI Technologies Inc. Vietnam
 RIA-80-24 FSI Technologies Inc. Vietnam
 RIA-80-24 FSI Technologies Inc. Vietnam
 RIA-80-24 FSI Technologies Inc. Vietnam
RAA-60-40 Absolute Encoders bộ mã hóa tuyệt đối/ encoder tuyệt đối FSI Technologies Inc. Vietnam
RAA-60-42 FSI Technologies Inc. Vietnam
RAA-60-44 FSI Technologies Inc. Vietnam
RAA-70-46 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIM-80-48 FSI Technologies Inc. Vietnam
RIM-80-0100-BVA FSI Technologies Inc. Vietnam
Measuring Wheels Encoder Accessories phụ kiện cho encoder FSI Technologies Inc. Vietnam
MB-1 Chariot Mounting Bracket FSI Technologies Inc. Vietnam
F Series: Precision Flexible Shaft Coupling FSI Technologies Inc. Vietnam
(C-1) 6 pin Military Style (MS) Series connector Mating Connectors and Cables khớp nối và cáp FSI Technologies Inc. Vietnam
(C-2) 4 pin connector FSI Technologies Inc. Vietnam
(C-4) 6 pin Military Style (MS) right angle connector FSI Technologies Inc. Vietnam
(C-5) 10 pin connector FSI Technologies Inc. Vietnam
(D-1) DB-9 connector FSI Technologies Inc. Vietnam
(C1-F4) C-1 connector, flexicoupling and cable, assembled. FSI Technologies Inc. Vietnam

 

FSI Technologies Việt Nam, FSI Technologies Vietnam, Đại lý FSI Technologies Việt Nam, RIB-40-12, RIB-60-16, RIB-60-18, RIB-60-20, RIB-60-22, RIB-60-56, RIB-60-56, RIB-66-60, RIB-80-30, RIB-A1-36, RIA-30-50, RIA-38-52, RIA-40-08, RIA-40-10, RIA-60-54, RIA-80-24, RIA-80-24, RAA-60-40, RAA-60-42, RAA-60-44, RAA-70-46, RIM-80-48, RIM-80-0100-BVA