Đại lý Baumer Việt Nam

List code Baumer Vietnam: MEX5-D62.B22, MEX5-D62.B26, MEX5-D62.B31, MEX5-D62.B33, MEX5-D62.B35

100% Germany Origin Baumer Việt Nam Baumer Vietnam Model: MEX5-D62.B22
 MEX5 Bottom conn., 1/2NPT, BH2 Glycerine filled, 0+10BAR
100% Germany Origin Baumer Việt Nam Baumer Vietnam Model: MEX5-D62.B26
 Pressure mechanical
 MEX5 Bottom conn., 1/2NPT, BH2 Glycerine filled, 0+25BAR
100% Germany Origin Baumer Việt Nam Baumer Vietnam Model: MEX5-D62.B31
 Pressure mechanical
 MEX5 Bottom conn., 1/2NPT, BH2 Glycerine filled, 0+100BAR
100% Germany Origin Baumer Việt Nam Baumer Vietnam Model: MEX5-D62.B33
 Pressure mechanical
 Order code: MEX5-D62.B33
 old Code / SAP code: 10285777
100% Germany Origin Baumer Việt Nam Baumer Vietnam Model: MEX5-D62.B35
 Pressure mechanical
 Order code: MEX5-D62.B35
 old Code / SAP code: 10285778

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Baumer Vietnam: MEX5-D62.B22, MEX5-D62.B26, MEX5-D62.B31, MEX5-D62.B33, MEX5-D62.B35

 

 

Baumer Vietnam, Baumer Việt Nam, Đại lý Baumer Việt Nam, MEX5-D62.B22, MEX5-D62.B26, MEX5-D62.B31, MEX5-D62.B33, MEX5-D62.B35