Cảm biến từ tính Balluff BTL7-E501-M0150-P-S32, BTL5-P-5500-2, BTL7-E501-M0150-P-KA05

BTL7-E501-M0150-P-S32, BTL5-P-5500-2, BTL7-E501-M0150-P-KA05, ITD21H01 120HNIS21SG8 E14 IP65, BM4412-st1-01700-0308-1, 106765-07

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

BES M12MG1-PSC60B-S04G

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BTL7-E501-M0150-P-S32

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BTL5-P-5500-2

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BKS-S 33M-05

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BTL2207-BTL7-E501-M0150-P-KA05

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BES034L BES-516-324-SA33

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BES00EF BES M12MF - PSC40B - S0BG - 003

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BES054Z BES M08EH1-PSC60F-S49G

Balluff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Usdk 30D9003/S1

Baumer

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

ITD21H01 120HNIS21SG8 E14 IP65

Baumer Thalheim

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

BM4412-st1-01700-0308-1

Baumuller

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

EK1501

Beckhoff

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

106765-07

Bently Nevada

Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479