Cảm biến quang điện / cảm biến khuếch tán, khối LEUZE LSSR 2.8,150-S8.3

Đại lý LEUZE Việt Nam

LSSR 2.8,150-S8.3, 50116172, LSER 2/4,150-S8.3, 50116173, LSSR 2,150-S12, 50112129, LSER 2/42,150-S12, 50112132, LSER 2/42,150-S12, 50112132, LSER 2/42D,150-S12, 50112135, Đại lý LEUZE Việt Nam

Figure can vary Article Operating range Supply voltage Switching output  
Combination product

LSSR 2.8,150-S8.3

Part no.: 50116172
Throughbeam photoelectric sensor transmitter
0 ... 1.6 m 10 ... 30 V  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

LSER 2/4,150-S8.3

Part no.: 50116173
Throughbeam photoelectric sensor receiver
0 ... 1.6 m 10 ... 30 V Transistor, PNP
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

LSSR 2,150-S12

Part no.: 50112129
Throughbeam photoelectric sensor transmitter
0 ... 1.6 m 10 ... 30 V  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

LSER 2/42,150-S12

Part no.: 50112132
Throughbeam photoelectric sensor receiver
0 ... 1.6 m 10 ... 30 V
  • Transistor, NPN
  • Transistor, PNP
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

LSER 2/42D,150-S12

Part no.: 50112135
Throughbeam photoelectric sensor receiver
0 ... 1.6 m 10 ... 30 V
  • Transistor, NPN
  • Transistor, PNP
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

 

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá