Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R20-1050-IP-25 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R20-1050-IP-25, 544045, MLC500T20-1050-IP-25, 544044, MLC510R20-300-IP-25, 544046, MLC500T20-300-IP-25, 544038, MLC510R30-1500-IP, 544051, MLC500T30-1500-IP, 544049, MLC510R14-1500-IP, 544052, MLC500T14-1500-IP, 544050

Combination product

MLC510R20-1050-IP-25

Part no.: 544045
Safety sensor/receiver set
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050-IP-25

Part no.: 544044
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 4.8 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-300-IP-25

Part no.: 544046
Safety sensor/receiver set
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-300-IP-25

Part no.: 544038
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 12 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R30-1500-IP

Part no.: 544051
Safety sensor/receiver set
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1500-IP

Part no.: 544049
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 8 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1500-IP

Part no.: 544052
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500-IP

Part no.: 544050
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá