Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC501T30-1650 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC501T30-1650, 68004316, MLC501T30-1800, 68004318, MLC500T14-150, 68000101, MLC500T14-300, 68000103, MLC500T14-450, 68000104, MLC500T14-600, 68000106, MLC500T14-750, 68000107, MLC500T14-900, 68000109

Combination product

MLC511R30-1650

Part no.: 68005316
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-1650

Part no.: 68004316
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC511R30-1800

Part no.: 68005318
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC501T30-1800

Part no.: 68004318
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-150

Part no.: 68002101
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-150

Part no.: 68000101
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-300

Part no.: 68002103
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300

Part no.: 68000103
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-450

Part no.: 68002104
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450

Part no.: 68000104
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-600

Part no.: 68002106
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600

Part no.: 68000106
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-750

Part no.: 68002107
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750

Part no.: 68000107
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-900

Part no.: 68002109
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900

Part no.: 68000109
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC501T30-1650, 68004316, MLC501T30-1800, 68004318, MLC500T14-150, 68000101, MLC500T14-300, 68000103, MLC500T14-450, 68000104, MLC500T14-600, 68000106, MLC500T14-750, 68000107, MLC500T14-900, 68000109, MLC511R30-1650, 68005316, MLC511R30-1800, 68005318, MLC520R14-150, 68002101, MLC520R14-300, 68002103, MLC520R14-450, 68002104, MLC520R14-600, 68002106, MLC520R14-750, 68002107, MLC520R14-900, 68002109