Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T90-1650 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T90-1650, 68000916, MLC500T90-1800, 68000918, MLC500T90-1950, 68000919, MLC500T90-2100, 68000921, MLC500T90-2250, 68000922, MLC500T90-2400, 68000924, MLC500T90-2550, 68000925, MLC500T90-2700, 68000927, MLC500T90-2850, 68000928, MLC500T90-3000, 68000930

Combination product

MLC520R90-1650

Part no.: 68002916
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650

Part no.: 68000916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1800

Part no.: 68002918
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800

Part no.: 68000918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1950

Part no.: 68002919
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1950

Part no.: 68000919
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-2100

Part no.: 68002921
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2100

Part no.: 68000921
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-2250

Part no.: 68002922
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2250

Part no.: 68000922
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-2400

Part no.: 68002924
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2400

Part no.: 68000924
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-2550

Part no.: 68002925
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2550

Part no.: 68000925
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-2700

Part no.: 68002927
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2700

Part no.: 68000927
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-2850

Part no.: 68002928
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2850

Part no.: 68000928
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-3000

Part no.: 68002930
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-3000

Part no.: 68000930
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T90-1650, 68000916, MLC500T90-1800, 68000918, MLC500T90-1950, 68000919, MLC500T90-2100, 68000921, MLC500T90-2250, 68000922, MLC500T90-2400, 68000924, MLC500T90-2550, 68000925, MLC500T90-2700, 68000927, MLC500T90-2850, 68000928, MLC500T90-3000, 68000930, MLC520R90-1650, 68002916, MLC520R90-1800, 68002918, MLC520R90-1950, 68002919, MLC520R90-2100, 68002921, MLC520R90-2250, 68002922, MLC520R90-2400, 68002924, MLC520R90-2550, 68002925, MLC520R90-2700, 68002927, MLC520R90-2850, 68002928, MLC520R90-3000, 68002930