Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-1050 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-1050, 68000110, MLC500T14-1200, 68000112, MLC500T14-1350, 68000113, MLC500T14-1500, 68000115, MLC500T14-1650, 68000116, MLC500T14-1800, 68000118, MLC500T14-1950, 68000119

Combination product

MLC520R14-1050

Part no.: 68002110
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1050

Part no.: 68000110
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1200

Part no.: 68002112
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200

Part no.: 68000112
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1350

Part no.: 68002113
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1350

Part no.: 68000113
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1500

Part no.: 68002115
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500

Part no.: 68000115
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1650

Part no.: 68002116
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1650

Part no.: 68000116
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1800

Part no.: 68002118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800

Part no.: 68000118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1950

Part no.: 68002119
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1950

Part no.: 68000119
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-1050, 68000110, MLC500T14-1200, 68000112, MLC500T14-1350, 68000113, MLC500T14-1500, 68000115, MLC500T14-1650, 68000116, MLC500T14-1800, 68000118, MLC500T14-1950, 68000119, MLC520R14-1050, 68002110, MLC520R14-1200, 68002112, MLC520R14-1350, 68002113, MLC520R14-1500, 68002115, MLC520R14-1650, 68002116, MLC520R14-1800, 68002118, MLC520R14-1950, 68002119