Cảm biến Gefran Italy - Đại lý Gefran Việt Nam

Pitesco là đại lý chính thức của Gefran tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Cảm biến Gefran chính hãng với giá tốt nhất thị trường.

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Cảm biến áp suất, TPS-4-F-B02D-TXP 449, 0-20bar, 1.5mV/V, 10VDC/AC,

Cảm biến áp suất

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Cảm biến áp suất, TPS-4-F-B35D-TXP 449, 0-350bar, 3mV/V, 10VDC/AC,

Cảm biến áp suất

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model:
1200-RRWR-00-0-0

1200 PID Controller, 1/8 DIN

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Sensor Code : LT-M-100-S

Position sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Sensor Code : LT-M-200-S

Position sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Sensor Code : LT-M-300-S

Position sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Sensor Code : LT-M-400-S

Position sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Sensor Code : LT-M-450-S

Position sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

M31-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00

Cảm biến áp suất

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

GEFRAN 400-RR-1-000 Supply : 220vac

Bộ điều khiển nhiệt độ

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

WPP-A-B-0250-N 0000X000X00X0XX
Position sensor, Magnetostrictives
MK4-A-B-0250-N 0000X000X00X0XX ngưng sản xuất, thay bằng WPP series

Position sensor, Magnetostrictives

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: R-E16
Remote I/Os
R-E16 16 Digital input module

Remote I/Os

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: R-A/D8
Remote I/Os
R-A/D8 Module with 8 analog inputs,

Remote I/Os

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: R-U16
Remote I/Os
R-U16 Module 16 optically isolated digital outputs

Remote I/Os

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

PA1-F-100-SO1M-XL0202

Position sensors

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PZ-34-A-250 0000X000X50
F025563

Position sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

ME2-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00

Melt Sensor, cảm biến áp suất

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

LT-M-0225-S 0000X000X00
Position Sensor
(LT-M-0225-S)

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

LT-M-100-S-XL0202

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Thước Gefran LT-M-200-S-XL0202

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Thước Gefran LT-M-300-S-XL0202

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Thước Gefran LT-M-400-S-XL0202

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PK-M-1250-XL0327 0000X000X00
Position Sensor
PK-M-1250 XL0327

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PK-M-1500-XL0327 0000X000X00
Position Sensor
PK-M-1500 XL0327

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PK-M-1750-XL0327 0000X000X00
Position Sensor
PK-M-1750 XL0327

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PK-M-2000-XL0327 0000X000X00
Position Sensor
PK-M-2000 XL0327

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PK-M-0350-XL0327 0000X000X00
Position Sensor
PK-M-0350-XL0327

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

PZ12-S-0050-L000X000X00

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

PA1-F-150-S03M

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1-000

40B96 Indicator

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: PK-M-0350-XL0327 0000X000X00
Position Sensor
PK-M-0350-XL0327

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

PZ12-S-0050-L000X000X00

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

PA1-F-150-S03M

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Code: LT-M-0150-S 0000X000X00
LWH-0150
(LT-M-0150-S)

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Code: LT-M-0225-S 0000X000X00
LWH-0225
(LT-M-0225-S)

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Code: LT-M-0300-S 0000X000X00
LWH-0150
(LT-M-0300-S)

Position Sensor

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

Model: CCB KN7.5C
CC Cylindrical force transducer

CC Cylindrical force transducer, Cảm biến lực

Gefran Việt Nam

Gefran Vietnam

 

TPS-4-F-B02D-TXP 449, TPS-4-F-B35D-TXP 449, 1200-RRWR-00-0-0, LT-M-100-S, LT-M-200-S, LT-M-300-S, LT-M-400-S, LT-M-450-S, M31-6-M-B07C-1-4-D, 400-RR-1-000, WPP-A-B-0250-N, MK4-A-B-0250-N, PA1-F-100-SO1M-XL0202, PZ-34-A-250, ME2-6-M-B05C-1-4-D, LT-M-0225-S, LT-M-100-S-XL0202, LT-M-200-S-XL0202, LT-M-300-S-XL0202, LT-M-400-S-XL0202, PK-M-1250-XL0327, PK-M-1500 XL0327, PK-M-1750 XL0327, PK-M-2000 XL0327, PK-M-0350-XL0327, PZ12-S-0050-L000X000X00, PA1-F-150-S03M, 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1-000, PK-M-0350-XL0327, PZ12-S-0050-L000X000X00, PA1-F-150-S03M, LT-M-0150-S, LWH-0150, LWH-0225, LT-M-0225-S, LT-M-0300-S, CCB KN7.5C