BWU1568, ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam

 

Bihl+wiedemann Vietnam

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1568
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, diagnostic and configuration via
RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

BWU1568, ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, Bihl+wiedemann Vietnam, Bihl+wiedemann Việt Nam, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam